POHÁROVÝ ZÁVOD

Střelnice:GunCenter
Datum:Sobota, 8. září 2018
Prezence:od 13:00 do 13:45
Trvání závodu:od 14:00 do 22:00
Pořadatel:Guncenter
Ředitel závodu:Marian Lukačovič
Hlavní rozhodčí:Josef Vaculík
Startovné:300.00 Kč
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2019
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:revolver .38spl 2"
Propozice:
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.

Kapacita závodu: cca 50 střelců, pokud přijde více lidí, pak to není problém, jen se posune konec závodu. Vzhledem k dispozici naší střelnice, kdy lze souběžně střílet jen dvě stage najednou, a naší snaze dělat závody pestrými s různými vychytávkami jako, trabant, terče různě se hýbací a vykukovací atp., je třeba počítat s větší časovou náročností.

Začátek registrace závodů konaných:
v sobotu – 13,00 – 13,45 hod , střílí se od 14,00 hodin
(v neděli – 8,00 – 8,45 hod, střílí se od 9,00 hodin )
Registrace nejlépe přes http://los.zbranekvalitne.cz/ v případě nouze na e-mail: guns@bcl.cz s uvedením: Příjmení Jméno, č. ZP, zbraň. Urychlíte tak zahájení, děkujeme.

Ředitel soutěže: Marian Lukačovič
Hlavní rozhodčí: Josef Vaculík

Výsledky: do 15 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned s vkladem 300,–Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní

Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích a kategoriích obdrží diplom a věcnou cenu dle možnosti pořadatele.

Zbraně: veškeré, které lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany a které vyhovují pravidlům LOS.
Kategorie: pistole, revolver, malá pistole, malý revolver. Kategorie bude vyhlášena, pokud se v ní sejdou alespoň 3 střelci.
Střelivo: pouze povolené podle zákona, s měkkým, neocelovým jádrem, tovární laborace max. .357Mag.
Vybavení: pouzdro na zbraň, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra a sportovní pouzdra. Minimálně dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Kapesní svítilna.

Počet střeleckých situací, terčů: 4 střelecké situace, 1-4 mohou být tajné, maximálně 6 papírových terčů na situaci/ 12 kovových, terče a neterče simulující reálné obranné situace

Pravidla soutěže: dle pravidel LOS

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na vyhrazeném místě při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

změna propozic vyhrazenaVýsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Siblík Jan 98.00% 100.00 93.66 87.43 92.42
2. Sedlář Jakub 97.43% 83.31 97.09 97.59 93.36
3. Nemšovský Petr 95.54% 98.59 91.76 73.77 100.00
4. Císař Radek 87.91% 57.99 77.06 100.00 100.00
5. Jež Alois 83.82% 88.39 74.71 76.11 80.26
6. Zbořil Tomáš 83.49% 56.19 79.67 85.51 96.83
7. ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila 82.02% 60.28 100.00 62.92 89.40
8. Reichert Ondřej 80.94% 52.57 90.84 70.76 94.31
9. Lukačovič Marian 77.72% 38.21 93.52 79.71 84.79
10. Střelec Martin 68.37% 54.57 68.35 49.27 88.41
11. Holotík Stanislav 65.27% 50.02 62.62 54.78 81.33
12. Kopecký Luboš 64.40% 39.38 63.76 61.66 80.68
13. Nádvorník Tomáš 63.06% 23.95 60.59 63.38 92.42
14. Bukač Marek 61.88% 13.61 68.50 72.40 81.33
15. Neumann Vladimír 57.44% 35.94 49.03 65.41 68.54
16. Kopecký Vlastimil 54.55% 18.36 50.40 68.22 70.95
17. Vitásek Stanislav 52.36% 45.93 35.94 51.45 66.25
18. Rabel Lukáš 51.07% 28.92 45.95 52.82 66.96
19. Nádvorníková Petra 49.45% 11.99 23.13 62.51 90.84
20. Bartoň Libor 42.38% 20.06 54.69 36.76 49.99
21. Maršálek Tomáš 40.57% 21.56 52.09 32.56 48.41
22. Jarolím Jiří 40.17% 16.92 53.95 40.95 41.29
23. Brokl Pavel 33.66% 19.11 41.15 24.77 43.28
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Ráček Jaroslav 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Marek Tomáš 86.84% 79.09 74.84 96.98 96.42
3. Fajkus Jan 78.29% 82.48 71.57 65.32 93.78
4. Sýkora Jiří 55.52% 46.73 56.29 51.13 67.94
5. Tenk Miroslav 46.29% 25.14 46.91 44.76 68.35
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Bednář Jan 100.00% 96.68 90.51 88.40 100.00
2. Tahadlová Jitka 94.28% 100.00 60.37 100.00 93.74
3. Faron Radek 89.21% 52.71 100.00 83.93 98.41
4. Přikryl Michal 72.96% 58.40 75.19 71.22 69.20
5. Kolařík Luděk 59.17% 43.91 57.10 51.74 69.49
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Siblík Jan 100.00% 100.00 87.17 87.43 92.42
Pi Sedlář Jakub 99.35% 83.31 90.37 97.59 93.36
Pi Nemšovský Petr 97.48% 98.59 85.40 73.77 100.00
Pi Císař Radek 89.84% 57.99 71.72 100.00 100.00
Pi Jež Alois 85.64% 88.39 69.53 76.11 80.26
Pi Zbořil Tomáš 85.19% 56.19 74.15 85.51 96.83
Pi ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila 83.28% 60.28 93.07 62.92 89.40
Pi Reichert Ondřej 82.33% 52.57 84.55 70.76 94.31
MPi Bednář Jan 81.73% 45.17 90.51 65.90 98.39
Re Ráček Jaroslav 81.73% 65.25 82.08 58.80 93.85
Pi Lukačovič Marian 78.95% 38.21 87.04 79.71 84.79
MPi Faron Radek 77.39% 24.62 100.00 62.57 96.83
MPi Tahadlová Jitka 74.62% 46.72 60.37 74.55 92.23
Re Marek Tomáš 70.99% 51.61 61.43 57.02 90.49
Pi Střelec Martin 69.71% 54.57 63.62 49.27 88.41
Pi Holotík Stanislav 66.59% 50.02 58.28 54.78 81.33
Pi Kopecký Luboš 65.68% 39.38 59.34 61.66 80.68
Re Fajkus Jan 65.11% 53.82 58.75 38.40 88.01
Pi Nádvorník Tomáš 64.34% 23.95 56.39 63.38 92.42
Pi Bukač Marek 62.97% 13.61 63.75 72.40 81.33
MPi Přikryl Michal 60.94% 27.28 75.19 53.09 68.09
Pi Neumann Vladimír 58.72% 35.94 45.64 65.41 68.54
Pi Kopecký Vlastimil 55.70% 18.36 46.90 68.22 70.95
Pi Vitásek Stanislav 53.70% 45.93 33.45 51.45 66.25
Pi Rabel Lukáš 52.17% 28.92 42.76 52.82 66.96
Pi Nádvorníková Petra 50.92% 11.99 21.53 62.51 90.84
MPi Kolařík Luděk 50.28% 20.51 57.10 38.57 68.37
Re Sýkora Jiří 46.46% 30.49 46.21 30.06 63.76
Pi Bartoň Libor 42.97% 20.06 50.90 36.76 49.99
Pi Maršálek Tomáš 41.14% 21.56 48.48 32.56 48.41
Pi Jarolím Jiří 40.70% 16.92 50.21 40.95 41.29
Re Tenk Miroslav 39.61% 16.40 38.50 26.32 64.14
Pi Brokl Pavel 34.18% 19.11 38.30 24.77 43.28
zobrazit detailní výsledky