Regi Base Schooting Challenge

Střelnice:Olomouc - Černovír/Lazce
Datum:Sobota, 2. září 2017
Prezence:od 08:00 do 08:45
Trvání závodu:od 09:00 do 16:00
Pořadatel:REGI Base
Ředitel závodu:Aleš Procházka
Hlavní rozhodčí:Luděk Matern
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2018
Počet situací:4
Max. závodníků:80 plus rozhodčí
 
Registrace:Online registrace byla ukončena
Přihlášených:0/80 závodníků a 0 rozhodčích
 
Kalibrační zbraň:Sa 58
Propozice:
Jako na všech našich nadačních střeleckých závodech je startovné je v dobrovolné výši. Doporučujeme však jeho minimální výši a to 300 Kč


Pro závod hledáme rozhodčí LOSu a pomocné pracovní síly na stavění závodu, lepení v průběhu závodu. Všichni, kteří nám takto budou pomáhat dostanou odměnu.

Rozhodčí potřebujeme alespoň 3.

Všichni, kdo máte zájem, tak se prosím ozvěte na můj e-mail: ales.prochazka@regibase.cz nebo Luďkovi.

Děkuji Aleš


Propozice závodu v obranné střelbě
REGI BASE Shooting Challenge
Olomouc –Lazce 2017

Jedná se o dvoudenní střelecký závod, kdy každý den bude vyhodnocen jako samostatný závod.

Pořadatel: REGI Base, Lazecká střelnice Olomouc
Datum: 1 - 2 . září 2017
Místo konání: Střelnice LAZCE – Olomouc
http://www.lazeckastrelnice.eu/

Přihlašování: na https://los.zbranekvalitne.cz/zavody/761/
https://los.zbranekvalitne.cz/zavody/894/

Ředitel závodu: Procházka Aleš
Hlavní rozhodčí: Mather Luděk
Druh závodu: Obranná střelba z dlouhých i krátkých kulových zbraní

Divize: 01.09.2017 Útočná puška + PDW
02.09.2017 Pistole, revolver

Účast: Střelci s platným zbrojním průkazem a průkazem zbraně
Kapacita závodu: 01.09.2017 65 střelců/ den
02.09.2017 80 střelců/ den

Pravidla soutěže: Dle platných pravidel LOS / www.loslex.cz /
s klubovými úpravami spočívajícími ve dvojnásobné penalizaci (tedy procedura se píše 2x, z čehož plyne 6 sec; zásah neterče = penále 10 sec x 2...)
Zbraně: Dle platných pravidel LOS. Úpravy zbraně snižující bezpečnost jsou zakázány.
Střelivo: Střelivo lze používat pouze takové, které je povolené platnou právní úpravou pro daný druh zbraně a jehož ráže a provedení je zároveň povolené používat na dané střelnici, výslovně je zakázáno střelivo průbojné a svítící, jakož i střelivo, které zjevně poškozuje kovové terče.

Výstroj: Podle pravidel; zejména pro krátké zbraně - zbraň i výstroj (pouzdra, zásobníky, rychlonabíječe, apod.) musí být vhodné pro skryté nošení. Za skryté nošení se považuje takové, kdy je zbraň, pouzdro zbraně a výstroj umístěna pod oděvem. Pouzdro na zbraň, splňující podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně. Musí zakrývat lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní, zádová a sportovní pouzdra. Minimálně dva zásobníky.
Ochrana zraku a sluchu.
Oblečení odpovídající roční době a počasí, střelnice je venkovní s klubovnou a sociálním zázemím. Repelent!

Kategorie: 01.09.2017 PDW muž, žena
Útočná puška muž, žena

02.09.2017
Pistole muž, žena
Revolver( při min počtu 3 závodníků)

Ženy se vyhodnocujíjak samost. Kategorie, pokud v dané divizi střílí alespoň tři závodnice.
Situace: 01.09.2017 4…:-) situace, terče a neterče simulující obranné situace. Nákresy nebudou předem zveřejněny. Kalibrační zbraň = SA 58, Škorpion EVO II.
02.09.2017 4…:-) situace, terče a neterče simulující obranné situace. Nákresy nebudou předem zveřejněny. Kalibrační zbraň = glock 19.

Startovné: 01-02.09.2017 Dobrovolné – bude ve 100% vybraného výtěžku z obou závodů poskytnuto pro dobročinný účel.

Registrace: 01.09.2017 V den konání do 09.00 hod.
02.09.2017 V den konání do 09.00 hod.

POZOR! Závodník se dostaví k registraci vystrojen a vyzbrojen tak, jak bude závodit.

Začátek: Cca v 09:30 hod.
Počet nábojů: Cca 80 ks / střelecký závod
Bezpečnost: Jakákoliv manipulace se zbraněmi mimo bezpečnostní zónu a stanoviště je zakázána. Zbraň musí být v pouzdře (příp. v zavazadle) vybitá, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. Střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra na stanovišti jen na povel rozhodčího, případně samostatně v bezpečnostní zóně. Jakákoliv manipulace s náboji v bezpečnostní zóně je zakázána. Ochrana zraku a sluchu je povinná pro závodníky i diváky. Při porušení bezpečnosti jsou organizátoři oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně ho vykázat ze střelnice. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za jimi způsobenou škodu a újmu.

Hodnocení: Dle platných pravidel LOS (vč.zmíněných klubových úprav).

Ceny: 01.09.2017 Ručně vyráběné plakety pro první 3
závodníky z každé kategorie.

02.09.2017 Ručně vyráběné plakety pro první
3 závodníky z každé kategorie +
Slosované věcné ceny, včetně hlavní
slosovatelné ceny .

Protesty: Řeší se na místě u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Občerstvení: Možnost zakoupit na střelnici
Ubytování: Na vlastní náklady v okolních penzionech, příp. V autokempu asi 1 km od střelnice.


Online registrace byla ukončena. Výsledková listina ještě není dostupná.

Registrovaní závodníci:
-prázdný-
-prázdný-
-prázdný-
-prázdný-
volných míst: 20
volných míst: 20
volných míst: 20
volných míst: 20
-prázdný-

Komentáře

alesproch
Jenom si dovoluji upozornit, že sobotní REGI BASE SHOOTING CHALLENGE je vyhlašován pouze pro divize PISTOLE, REVOLVER (viz propozice)

alesproch
organizátoři děkují rozhodčím a pomocníkům za velký kus práce okolo závodu. Výsledky zatím na stránkách lazecké střelnice http://lazeckastrelnice.eu/sites/defaul ... i_2017.pdf

budou i zde