Klubovka LOS v Poříčí

Střelnice:Spálené Poříčí
Datum:Sobota, 3. červen 2017
Prezence:od 08:00 do 08:45
Trvání závodu:od 09:00 do 15:00
Pořadatel:AVZO TS ČR, ZO Spálené Poříčí
Ředitel závodu:Tomáš Gritz
Hlavní rozhodčí:Aleš Kadlec
Startovné:300.00 Kč / 250.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2017
Počet situací:3
Max. závodníků:30 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:CZ 75 SP-01/9mm Luger
Propozice:
Klubovka LOS na 3 až 4 situace. Bude upřesněno a případně navýšena kapacita závodníků.

Ochrana sluchu a zraku povinná.

Stravování: Drobné teplé občerstvení bude v ceně startovného.

Polední pauza na střelnici od 12:00 - 13:30.

Zdravotnické zabezpečení: Bude zajištěno po celou dobu zdravotníkem soutěže a telefonickým spojením s RZS.

Bezpečnostní opatření:
Závodníci jsou povinni plně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě vydané před zahájením střelby řídícím střelby. Je přísně zakázáno manipulovat bez povelu řídícího střelby se zbraněmi mimo palebnou čáru a bezpečnostní zónu. V bezpečnostní zóně je zákaz pohybu neoprávněných osob. Po dobu závodu je zákaz požívat alkoholické nápoje.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
1. Reis Jan 100.00% 100.00 93.08 83.43 100.00
2. Chabr Pavel 98.16% 83.31 100.00 100.00 86.27
3. Wagner Karel 85.72% 81.66 89.44 73.42 78.23
4. Celerýn Ondřej 79.82% 83.19 81.48 53.16 82.68
5. Turek Tomáš 76.63% 71.18 74.04 82.17 61.15
6. Kadlec Aleš 71.24% 56.06 79.52 64.44 68.21
7. Friedel Milan 63.36% 55.08 67.63 58.11 57.74
8. Hnatko Jindřich 60.81% 48.56 56.89 69.44 54.06
9. Dostál Zdeněk 58.30% 37.07 71.75 58.98 51.69
10. Sušeň Jindřich 57.51% 62.76 51.49 62.63 39.66
11. Hejda Petr 56.99% 55.31 60.65 43.97 54.66
12. Pail Robert 56.94% 56.35 42.71 38.10 77.22
13. Fiala Tomáš 56.82% 57.58 51.68 33.80 70.88
14. Hrbáček Václav 56.61% 29.97 63.65 48.93 70.59
15. Kotě Jaroslav 51.58% 41.89 57.87 50.72 43.72
16. Balek Zdeněk 51.00% 57.80 42.45 38.72 53.05
17. Chabrová Lenka 50.47% 56.46 37.66 42.42 53.47
18. Přibyl Michal 49.12% 49.14 53.49 21.99 60.35
19. Kučerka Jan 48.57% 65.41 39.63 17.25 60.61
20. Brachtl Martin 48.38% 38.50 39.68 44.41 59.56
21. Dolák Miroslav 46.30% 62.33 37.05 28.59 46.34
22. Maršák Petr 44.96% 51.49 39.51 37.37 40.92
23. Duspiva Ondřej 43.09% 27.89 54.18 34.05 46.12
24. Kratochvíl Jan 41.88% 27.87 39.90 53.44 36.47
25. Pech Jan 40.82% 58.83 42.34 20.75 31.77
26. Žurovec Jaroslav 37.72% 46.57 28.40 17.16 49.89
27. Gottvald David 33.71% 27.41 47.41 22.59 29.52
28. Buriánek Michal 32.08% 20.67 29.43 24.70 45.98
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
1. Štekl Jiří 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Bouček Michal 67.59% 50.11 71.97 49.18 99.10
3. Kuneš Tomáš 63.13% 67.63 41.94 50.33 92.61
4. Zapletalová Michaela 60.84% 46.44 46.40 81.17 69.36
5. Holec Miroslav 53.95% 44.71 45.02 35.43 90.65
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
Pi Reis Jan 100.00% 100.00 93.08 83.43 100.00
Pi Chabr Pavel 98.16% 83.31 100.00 100.00 86.27
Pi Wagner Karel 85.72% 81.66 89.44 73.42 78.23
Pi Celerýn Ondřej 79.82% 83.19 81.48 53.16 82.68
Pi Turek Tomáš 76.63% 71.18 74.04 82.17 61.15
Pi Kadlec Aleš 71.24% 56.06 79.52 64.44 68.21
Pi Friedel Milan 63.36% 55.08 67.63 58.11 57.74
Pi Hnatko Jindřich 60.81% 48.56 56.89 69.44 54.06
Pi Dostál Zdeněk 58.30% 37.07 71.75 58.98 51.69
Pi Sušeň Jindřich 57.51% 62.76 51.49 62.63 39.66
Pi Hejda Petr 56.99% 55.31 60.65 43.97 54.66
Pi Pail Robert 56.94% 56.35 42.71 38.10 77.22
Pi Fiala Tomáš 56.82% 57.58 51.68 33.80 70.88
Pi Hrbáček Václav 56.61% 29.97 63.65 48.93 70.59
MPi Štekl Jiří 55.11% 67.40 54.28 41.75 44.06
Pi Kotě Jaroslav 51.58% 41.89 57.87 50.72 43.72
Pi Balek Zdeněk 51.00% 57.80 42.45 38.72 53.05
Pi Chabrová Lenka 50.47% 56.46 37.66 42.42 53.47
Pi Přibyl Michal 49.12% 49.14 53.49 21.99 60.35
Pi Kučerka Jan 48.57% 65.41 39.63 17.25 60.61
Pi Brachtl Martin 48.38% 38.50 39.68 44.41 59.56
Pi Dolák Miroslav 46.30% 62.33 37.05 28.59 46.34
Pi Maršák Petr 44.96% 51.49 39.51 37.37 40.92
Pi Duspiva Ondřej 43.09% 27.89 54.18 34.05 46.12
Pi Kratochvíl Jan 41.88% 27.87 39.90 53.44 36.47
Pi Pech Jan 40.82% 58.83 42.34 20.75 31.77
Pi Žurovec Jaroslav 37.72% 46.57 28.40 17.16 49.89
MPi Bouček Michal 36.40% 33.78 39.06 20.53 43.66
MPi Kuneš Tomáš 34.57% 45.59 22.76 21.02 40.80
Pi Gottvald David 33.71% 27.41 47.41 22.59 29.52
MPi Zapletalová Michaela 32.12% 31.30 25.18 33.89 30.56
Pi Buriánek Michal 32.08% 20.67 29.43 24.70 45.98
MPi Holec Miroslav 29.03% 30.13 24.43 14.79 39.94
zobrazit detailní výsledky