Pocta Kalašnikovovi

Střelnice:Olomouc - Černovír/Lazce
Datum:Sobota, 15. říjen 2016
Prezence:od 08:00 do 08:45
Trvání závodu:od 09:00 do 16:00
Pořadatel:Lazecká střelnice Olomouc
Ředitel závodu:Aleš Procházka
Hlavní rozhodčí:Luděk Mather
Startovné:250.00 Kč
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2017
Počet situací:4
Max. závodníků:40 plus rozhodčí
 
Registrace:Vyřizuje pořadatel
 
Kalibrační zbraň:G26 / 9mm Luger S&B
Propozice:
POCTA KALAŠNIKOVOVI - soutěž ve střelbě ze samonabíjecí pušky

Pořadatel: HSTS Jaslo Olomouc, Lazecká střelnice s.r.o.

Datum, místo: Sobota 15. říjne 2016, Lazecká střelnice Olomouc
Začátek: Registrace na střelnici v den soutěže od 08:00 do 08:45hod., první výstřel do soutěže v ca 09.15 hod.
Účastníci: Střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Kapacita závodu: Cca 30 střelců, když nás bude víc,soutěž se jen trochu protáhne.
Startovné: 250,-Kč. Ceny: Medaile, příp. diplomy.

Funkcionáři soutěže: Ředitel soutěže Aleš Procházka, hlavní rozhodčí Luděk Mather, tajemník soutěže Pavel Urban.
Sbor rozhodčích: Bude jmenován pořadatelem.
Pravidla soutěže: Střílí se dle pravidel Lidové obranné střelby.

Zbraně: Samonabíjecí pušky, které vyhovují pravidlům Lidové obranné střelby.
Divize: Puška samonabíjecí (PSA), osobní obranná zbraň (PDW).
Skupiny: Mechanická miřidla, optická miřidla.
Střelivo: Pouze povolené podle platného zákona o zbraních a střelivu, zakázáno průbojné, svítící a odporující pravidlům. Spotřeba cca 60 nábojů na závod, kdo počítá s tím, že se občas netrefí, nechť si vezme více.

Počet stanovišť: 4 stanoviště.

Bezpečnost: Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Větší kulová zbraň nebo brokovnice je buď v tašce, kufru nebo bezpečně přenášená. Pokud zbraň umoţňuje vystavit závěr, musí být vystaven nebo musí být do komory a hlavně strčen tzv. praporek . Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem. Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou rozhodčí, správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby, oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez náhrady startovného, případně jej vykázat ze střelnice. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. Ochranné brýle a ochrana sluchu jsou povinné pro závodníky i pro přihlížející. Závodníci i přihlížející jsou povinni se zdržovat ve vyhrazeném prostoru. Zákaz svévolného vstupování do stanoviště.

Zdravotní zabezpečení: ZS Olomouc.

Občerstvení: Na střelnici k dispozici.

Za organizační tým Luděk Mather