Kerberos Tactical Cup

Střelnice:Tábor – Čekanice
Datum:Sobota, 6. červen 2015
Prezence:od 08:15 do 09:15
Trvání závodu:od 09:30 do 15:00
Pořadatel:Kerberos Tactical + SK Čekanice
Ředitel závodu:Michal Bříza
Hlavní rozhodčí:Jiří Kotek
Startovné:400.00 Kč
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2015
Počet situací:3
Max. závodníků:80 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:GP P11 9mm Luger
Propozice:
Závod na tři situace, na všech se bude střílet kombinace obou zbraní (dlouhá + krátká).
Min. počet ran 100 + 100.
Závodit mohou pouze držitelé ZP s vlastními zbraněmi.

Ceny:
-> hlavní cena slosovatelná pro všechny závodníky, kteří dokončí závod
-> 1.- 3. místo v každé divizi
-> cena útěchy
Více info k cenám bude uveřejněno na FB https://www.facebook.com/Kerberostactical

Vyhlášené divize:
samonabíjecí puška + pistole / revolver
PDW + pistole / revolver
V kategorii PDW mohou startovat konverze na pistole a pušky všech druhů na pistolové nebo revolverové střelivo. Pro tuto kategorii je na tomto závodě stanoven horní limit ráže na .45 ACP a 38 Special. V případě pochybnosti o zařazení zbraně rozhoduje ředitel závodu.

Střelivo:
pouze povolené zákonem s měkkým (neocelovým) jádrem

Terče:
IDPA - hodnocené 3 nejlepší zásahy
IPSC - hodnocené 2 nejlepší zásahy
kovy - do padnutí (poppery) nebo cinknutí (ostatní)

Hodnocení dle pravidel LOS. Bude vyžadováno krytí. Přešlapové zóny budou vyznačeny.

Vybavení:
Min. 3 zásobníky ke každé zbrani. Povolené taktické vybavení, pouzdra na krátkou zbraň musí krýt lučík. Futrál na dlouhou zbraň.

Bezpečnost:
vstup na střelnici a pohyb po střelnici pouze s vybitými zbraněmi. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře a výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná.
Porušení bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci závodníka bez nároku na vrácení startovného. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.Výsledky:

Puška samonabíjecí  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
1. Cimbůrek Lukáš 100.00% 100.00 100.00 86.08
2. Müller Miloš 93.94% 75.59 93.14 100.00
3. Frolík Tomáš 92.40% 86.39 85.08 92.87
4. Doubrava Jan 83.02% 67.89 85.03 84.58
5. Novotný Jiří LKOS 82.01% 74.42 82.44 77.76
6. Netolický Pavel 79.86% 84.85 58.64 84.98
7. Gál Jaroslav 65.83% 71.59 61.16 55.57
8. Svitič Petr 65.34% 53.56 63.43 69.94
9. Syrovátka Erich 61.11% 52.09 68.24 54.49
10. Vesecký Jiří ml. 59.02% 61.22 52.62 55.00
11. Šilhán Jiří 58.65% 51.72 63.89 52.16
12. Mládek Petr 57.01% 61.53 43.84 57.73
13. Procházka Aleš 54.57% 63.99 47.55 44.58
14. Starčevič Miroslav 51.85% 45.75 43.10 59.49
15. Híťa Hitmann 49.45% 63.37 78.09 0.00
16. Petrík František 39.94% 37.74 37.65 38.85
17. Stejskal Milan 36.41% 26.61 34.97 42.58
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
1. Tomolya Štěpán ml. 100.00% 100.00 100.00 82.07
2. Korecký Jan 96.88% 74.12 99.14 100.00
3. Žolnay Pavol 86.35% 75.41 85.22 82.94
4. Huták Pavel 83.91% 64.93 79.55 92.19
5. Krúpa Marek 78.19% 69.05 79.15 72.35
6. Kraupner Petr 65.35% 57.62 61.89 64.84
7. Dušek Josef 62.49% 59.09 36.57 80.59
8. Žolnay Anna 58.92% 59.47 46.90 59.84
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
PSa Cimbůrek Lukáš 100.00% 100.00 100.00 86.08
PSa Müller Miloš 93.94% 75.59 93.14 100.00
PSa Frolík Tomáš 92.40% 86.39 85.08 92.87
PSa Doubrava Jan 83.02% 67.89 85.03 84.58
PSa Novotný Jiří LKOS 82.01% 74.42 82.44 77.76
PSa Netolický Pavel 79.86% 84.85 58.64 84.98
PDW Tomolya Štěpán ml. 77.37% 80.59 78.21 62.55
PDW Korecký Jan 74.62% 59.73 77.53 76.21
PDW Žolnay Pavol 66.64% 60.77 66.65 63.21
PSa Gál Jaroslav 65.83% 71.59 61.16 55.57
PSa Svitič Petr 65.34% 53.56 63.43 69.94
PDW Huták Pavel 64.60% 52.33 62.21 70.26
PSa Syrovátka Erich 61.11% 52.09 68.24 54.49
PDW Krúpa Marek 60.37% 55.65 61.90 55.14
PSa Vesecký Jiří ml. 59.02% 61.22 52.62 55.00
PSa Šilhán Jiří 58.65% 51.72 63.89 52.16
PSa Mládek Petr 57.01% 61.53 43.84 57.73
PSa Procházka Aleš 54.57% 63.99 47.55 44.58
PSa Starčevič Miroslav 51.85% 45.75 43.10 59.49
PDW Kraupner Petr 50.42% 46.44 48.40 49.41
PSa Híťa Hitmann 49.48% 63.37 78.09 0.11
PDW Dušek Josef 48.12% 47.62 28.60 61.42
PDW Žolnay Anna 45.51% 47.92 36.68 45.60
PSa Petrík František 39.94% 37.74 37.65 38.85
PSa Stejskal Milan 36.41% 26.61 34.97 42.58
zobrazit detailní výsledky