Trošku jiný LOSík na Libušíně - je to na 66 ran !

Střelnice:Libušín
Datum:Sobota, 1. červen 2013
Prezence:od 09:00 do 09:30
Začátek závodu:dle harmonogramu jednotlivých squadů
Pořadatel:LEX
Ředitel závodu:Ivo Strnad
Hlavní rozhodčí:Tomáš Trávníček
Startovné:250.00 Kč
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2013
Počet situací:3
Max. závodníků:25 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:NA NA
Propozice:
LOSík je standardní závod podle pravidel LOS. Procvičuje základní střelecké návyky. Přesný popis závodu LOSík je uveden v rámci pravidel LOS na:
http://los.zbranekvalitne.cz/data/los/pravidla/pravidla_los_2013.pdf
Pro otevřenou střelnici jsme tento závod lehce upravili. Odlišnosti jsou 2:
1/ střílí se na sestavu 3 terčů (původní LOSík je na 2) čímž se zvýší celkový počet ran ze 36 na 66.
2/ první situace je zjednodušena do 3 drilů vždy po 6 ranách (původní LOSík obsahuje 6 kratších drilů).
Smyslem těchto úprav je zatraktivnění závodu (více ran) a zrychlení průběhu na první situaci.

Komu je určen?
Závod je určen pro širokou střeleckou veřejnost s platným zbrojním průkazem. Je to vhodný vstup do světa LOSu i pro úplné začátečníky. Závod se dá plnohodnotně odstřílet i 6ti ranným revolverem.
Doklady : Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Kde se koná?
Libušín u Kladna
U střelnice je parkoviště s dostatečnou kapacitou.
Kapacita : 25 střelců (5 squadů po 5ti). Každý squad má určený čas podle harmonogramu a bude střílet cca 50 minut. Střelci, kteří budou střílet ve 2. Až 5. squadu se mohou prezentovat později, ale nejpozději 20 minut před začátkem střelby. Bude postaveno 5 sestav terčů, takže bude střílet postupně vždy 5 střelců.
Startovné: 250,- Kč

Situace :
A – střelba z místa na vzdálenost 5m
B – střelba za pohybu ze vzdálenosti 5 až 10 metrů
C – střelba z krytu na vzdálenost 15m.
Terče: Střílí se na sestavu 3 terčů LOS se třemi zónami Alfa, Charlie a Delta. Navíc označeno rozhraní tělo/ hlava.
Spotřeba munice: 66 nábojů (na 1. situaci 18 nábojů a na další dvě shodně po 24 nábojích)

Střelivo : Pouze povolené podle zákona, s měkkým (neocelovým) jádrem. Běžné ráže lze zakoupit na střelnici.

Vybavení : Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany. Závod lze plnohodnotně střílet také pětiranným revolverem či malou jednořadou pistolí. Maximální počet ran vystřelených najednou v jednom drilu jsou 4. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně. Závod se střílí ze skrytého nošení. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a dále sportovní IPSC pouzdra a nebezpečná pozdra (např. s pojistkami odjšťovanými ukazováčkem silné ruky). V případě pochybností o bezpečnosti vybavení střelce má poslední slovo ředitel závodu.

Bezpečnost : Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní v pouzdře, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní je možná pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde platí přísný zákaz manipulace se střelivem. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Při vlastní střelbě je zakázáno střílet proti zdím, podlaze a stropu. Ochrana zraku a sluchu je povinná. Porušení bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci účastníka, bez vrácení startovného. Účastníci startují na vlastní nebezpečí, souhlasí s propozicemi, pravidly LOSu a provozním řádem střelnice. Jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Popis průběhu závodu:

Situace A (5 metrů - 18 ran )
1. (Pistole bez náboje v komoře) Tasení (s natažením závěru ), po 2 ranách ve stoje obouruč na 3 terče.
2. Tasení silnou rukou a po 2 ranách ve stoje silnou rukou na 3 terče.
3. Zbraň ve slabé ruce přitažená k tělu, na signál slabou rukou ve stoje po 2 ranách na 3 terče.
V každém terči musí být 6 zásahů

Situace B (5 až 10 metrů - 24 ran, dva zásobníky)
4.(Pistole bez náboje v komoře) Na 5ti metrech tasit a za couvání po 2 ranách na 3 terče, vyžadována střelba za pohybu.
5. (Max. 6 nábojů ve zbrani) Zády k terčům na 10ti m, na signál otočka, tasit (až bude závodník směrem k terčům) a po 2 ranách na 3 terče, přebít ze záchytu a po 2 ranách na 3 terče.
6. Na 10ti metrech tasit a za chůze vpřed po 2 ranách na 3 terče, palbu ukončit před linií 5ti metrů - vyžadována střelba za pohybu.
V každém terči musí být 8 zásahů

Situace C (15 metrů - 24 ran, dva zásobníky)
7. (Pistole bez náboje v komoře) Start na 5ti metrech, přesun za kryt na linii 15m, tasit v krytu směrem k terčům a z libovolné strany ze svislého krytí po 2 ranách na 3 terče postupně jak se odkrývají.
8. Tasit za krytem, ze svislého krytí z libovolné strany po 2 ranách na 3 terče postupně jak se odkrývají, takticky přebít (neodhazovat rychlonabíječ či zásobník), z opačné strany krytu po 2 ranách na 3 terče postupně jak se odkrývají.
9. Tasit za krytem, zakleknout, ze svislého krytí z libovolné strany po 2 ranách na HLAVY třech terčů postupně jak se odkrývají.
V každém terči musí být 8 zásahů z toho 2 v hlavěVýsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
1. Bahenský Michael 100.00% 99.00 84.00 100.00
2. Strnad Ivo 90.26% 100.00 77.00 79.00
3. Manolevski Michael 85.10% 77.00 100.00 64.00
4. Šuba Michal 82.50% 70.00 82.00 82.00
5. Čermák Miloš 66.07% 54.00 78.00 55.00
6. Kadlec Tomáš 64.35% 53.00 68.00 62.00
7. Hohoš Richard 64.01% 47.00 69.00 65.00
8. Skalka Josef 60.17% 50.00 64.00 57.00
9. Rebjonok Alexandr 58.76% 56.00 48.00 63.00
10. Vaníček Luděk 56.50% 51.00 50.00 59.00
11. Kratochvíl František 55.89% 53.00 66.00 39.00
12. Hryzbil Lukáš 55.64% 50.00 54.00 54.00
13. Šubrt Martin 53.89% 47.00 59.00 46.00
14. Trávníček Tomáš 52.03% 55.00 57.00 35.00
15. Michálek Jan 47.21% 47.00 42.00 44.00
16. Krátký Jan 41.25% 41.00 37.00 38.00
17. Petrík František 39.56% 28.00 40.00 44.00
18. Novák Mikuláš 32.60% 33.00 31.00 28.00
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
Pi Bahenský Michael 100.00% 98.76 84.08 100.00
Pi Strnad Ivo 90.26% 100.00 76.55 78.74
Pi Manolevski Michael 85.10% 76.79 100.00 63.90
Pi Šuba Michal 82.50% 69.53 82.26 81.55
Pi Čermák Miloš 66.07% 53.96 78.33 54.59
Pi Kadlec Tomáš 64.35% 52.63 67.59 61.79
Pi Hohoš Richard 64.00% 46.87 69.17 64.99
Pi Skalka Josef 60.17% 49.52 63.75 56.91
Pi Rebjonok Alexandr 58.76% 55.68 47.65 62.86
Pi Vaníček Luděk 56.50% 50.64 50.45 58.72
Pi Kratochvíl František 55.88% 53.00 65.89 39.17
Pi Hryzbil Lukáš 55.64% 49.75 54.05 53.57
Pi Šubrt Martin 53.89% 46.78 59.48 46.17
Pi Trávníček Tomáš 52.03% 55.47 56.88 34.82
Pi Michálek Jan 47.21% 46.96 42.10 44.47
Pi Krátký Jan 41.25% 40.97 37.46 38.25
Pi Petrík František 39.55% 28.40 39.79 43.68
Pi Novák Mikuláš 32.59% 32.61 31.15 28.43
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 21 komentářů

Komentáře

Ptak
Blahopřeji panu Bahenskému k vítězství a všem ostatním za účast, trpělivost a bezproblémový průběh závodu. V celkových výsledcích jsou uvedeni mezi pistoláři také pan Trávníček, který jako jediný bojoval revolverem a pan Čermák, který jako jediný střílel kategorii Malá Pistole. Podrobné výsledky se zde objeví v brzké době. Všem nováčkům děkuji za disciplinovanost a dodržování bezpečnosti. Pokud se vám LOSík líbil, splnil svůj účel a budeme se těšit na dalších závodech LOSu.

Výsledky:

Pořadí Závodník % na vítěze Celk čas
1 Bahenský Michael 100,00% 74,61
2 Strnad Ivo 90,26% 87,07
3 Manolevski Michael 85,10% 95,34
4 Šuba Michal 82,50% 88,74
5 Čermák Miloš Malá Pi. 66,07% 117,75
6 Kadlec Tomáš 64,35% 114,52
7 Hohoš Richard 64,01% 113,6
8 Skalka Josef 60,17% 123,03
9 Rebjonok Alexandr 58,76% 125,23
10 Vaníček Luděk 56,50% 129,14
11 Kratochvíl František 55,89% 150,33
12 Hryzbil Lukáš 55,64% 132,95
13 Šubrt Martin 53,89% 142,18
14 Tomáš Trávníček Rev 52,03% 166,37
15 Michálek Jan 47,21% 159,74
16 Krátký Jan 41,25% 183,38
17 Petrík František 39,56% 180,73
18 Novák Mikuláš 32,60% 236,14

SEAWOLF
Bylo to super, diky. Vyborny pristup a atmosfera, jako vzdy.

Avatar
Luca_69
Bylo to fajn, i když jsem to zvojtil :-)

Ptak
Organizátoři vám děkují za pochvaly!! To je nejlepší odměna. Zkusím něco podobného spáchat ještě o prázdninách. Velký problém je najít volný termín na vhodné střelnici.
Pokud se ve vašem okolí LOS zatím nestřílí, ale je tam vhodná střelnice a pár zájemců, dejte vědět. Není problém Vám na místě pomoci podobný závod udělat.

Rogerson
Diky moc za muj prvni LOS s jeste teplym ZP v kapse :-)
Bylo to skvely a organizatorum se klanim za pristup k novackum a za pocasi... ;-)
U me to splnilo vse a dokonce nejsem na chvostu...
Uz dnes vim, ze to nebyl LOS posledni...

Diky Lukas H.

kroko
Závod byl skvělý, ani deštivé počasí nezkazilo dobrou náladu na střelnici. Velký dík organizátorům.

kroko
Ahoj, při LOSu jsem někde na střelnici ztratil hodinky zn. Lorus ze šedého kovu (dural, titan?), kovový pásek. Hodinky samotné nebyly drahé, ale jsou pro mě cenné tím, že jsem je dostal k maturitě. Pokud jste je někdo našli, dejte mi prosím vědět, odměna jistá.

Kontakt na: johnie.s <zavinac> seznam.cz

Avatar
Luca_69
Tak to tam ještě budou někde v bahně ...detektor kovu a hurá na věc.

Ptak
Ke měl se nedostaly. Mohu zavolat správci nebo se tam zkus zastavit a prohledat to. Bez toho detektoru kovů to ale asi nebude sranda.

Odesláno pomocí Tapatalk 2

kroko
Dík moc za snahu. Už jsem tam byl a prohledával to vizuálně, ale nic jsem nenašel. Správce taky o ničem neví. Vylepil jsem tam papír, kdyby je našel třeba někdo, kdo šel střílet další dny. Detektor kovů by se asi upípal z prázdných nábojnic, ani hlubokého bláta tam nebylo tolik, jen pár louží. Už moc nápadů nemám, jedině počkat na déšť, jestli je bláto nevyvrhne :-)