Klubovka LOS Brno

Střelnice:Trigger Service
Datum:Neděle, 25. listopad 2012
Prezence:od 00:00 do 00:00
Začátek závodu:dle harmonogramu jednotlivých squadů
Pořadatel:LEX Brno
Ředitel závodu:Zdeněk Maláník
Hlavní rozhodčí:Jiří Šimek
Startovné:200.00 Kč / 150.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2013
Počet situací:4
Max. závodníků:35 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Ruger LCP .380 Auto
Propozice:
Klubovka LOS Brno je střelecká soutěž podle pravidel LOS - lidová obranná střelba (<a href="http://los.zbranekvalitne.cz/pravidla/" target="_blank">čtěte pravidla</a>). Z prostorových a kapacitních důvodů střelnice se soutěžící registrují na vypsané termíny do squadů po max. 15 střelcích. Squady střílí postupně, podle jejich časového harmonogramu uvedeného v registraci. Během určeného časového úseku squad absolvuje registraci, briefing a odstřílí všechny předepsané situace. Vyhodnocení soutěže a vyhlášení výsledků bude provedeno až odstřílí všechny squady.

Bude připraveno 4 - 6 krátkých obranných situací, z toho minimálně 2 situace budou připraveny jako "tajné stage" <i>(soutěžící by předem neměl znát počet terčů, jejich rozmístění a způsob řešení)</i> a minimálně 1 situace bude řešena za snížené viditelnosti s použitím baterky. Z tohoto důvodu není tato soutěž vhodná pro úplné začátečníky bez základních znalostí a zkušeností.

Účast : Široká střelecká veřejnost s platným zbrojním průkazem. <font color=red><b>Podmínkou účasti je znalost pravidel LOS (viz. <a href="http://los.zbranekvalitne.cz/pravidla/" target="_blank">pravidla</a>) a úspěšné absolvovování minimálně jednoho závodu LOS nebo LOSík bez DQ.</b></font>

Doklady : Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.

Střelnice : TRIGGER Service, Brno

Ředitel závodu: Zdeněk Maláník

Hlavní rozhodčí: Jiří Šimek

Situace : 4 - 6 krátkých obranných situací, minimálně 28 nábojů, doporučeno 50 nábojů. Poppery kalibrovány pistolí Ruger LCP .380 Auto, zásahem "na prsa".

Kapacita : 3 squady, max. 15 závodníků ve squadu. Každý squad má určený svůj časový úsek podle harmonogramu; 15 min prezentace, 15 min briefing, 3 hod střelba.

Organizační příspěvek : 200,- Kč (členové LEX 150,- Kč)

Výsledky: průběžné výsledky do 15 min po odstřílenní squadu, konečné výsledky zde budou zveřejněny nejpozději den po ukončení celého závodu.

Protesty: řeší se ihned s vkladem 200,–Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní

Ceny: všichni střelci střílí v jedné společné kategorii (kategorie podle typu zbraně se nerozlišují). První 3 střelci podle hodnocení LOS obdrží diplomy a medaile. Všichni střelci, kteří splní podmínky hodnocení OSB (situace odstřílené v jejich určeném časovém limitu, vyřešené všechny terče (min 10 bodů/terč, A=+5b, C=+3b, D=+1b), vyřešené poppery, bez zasažených neterčů, bez procedur a bez napomenutí) budou slosováni o věcné ceny podle možností pořadatele. Výherci si poté mohou svoje ceny (medaile, diplomy, věcné ceny) vyzvednout kdykoli na střelnici TRIGGER Service.

Zbraň : Libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany a která vyhovuje pravidlům LOS.

Vybavení : Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně. <b>Nezapomeňte baterku!</b>

Střelivo : Pouze povolené podle zákona, s měkkým (neocelovým) jádrem. Běžné ráže lze zakoupit na střelnici.

Bezpečnost : Vstup na střelnici s vybitou zbraní; vybíjecí zařízení je umístěno v suterénu před vstupem na střelnici. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní v pouzdře, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní je možná pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde platí přísný zákaz manipulace se střelivem. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu je povinná. Porušení bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci účastníka, bez vrácení startovného. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Upozornění : <font color=red><b>Pokud nebude v termínu zaregistrováno v prvním squadu min. 12 účastníců, bude akce zrušena! </b></font>

Případné dotazy pište na adresu <a href="mailto:los.osb@gunlex.cz">los.osb@gunlex.cz</a> .Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Kocián Aleš 100.00% 62.00 76.00 84.00 91.00 63.00 89.00
2. Pavlíček Karel 95.21% 68.00 82.00 87.00 100.00 45.00 61.00
3. Gergely Filip 92.16% 100.00 60.00 100.00 91.00 26.00 52.00
4. Rybka Martin 88.70% 49.00 16.00 72.00 75.00 100.00 100.00
5. Klementa David 88.31% 58.00 49.00 54.00 97.00 69.00 83.00
6. Roubec Martin 85.39% 72.00 76.00 91.00 76.00 37.00 44.00
7. Faron Radek 84.36% 67.00 59.00 82.00 81.00 47.00 57.00
8. Lipovčan Marek 79.72% 68.00 54.00 61.00 89.00 49.00 51.00
9. Vrba Petr 76.57% 72.00 48.00 75.00 77.00 29.00 55.00
10. Kalva Jan 75.70% 59.00 14.00 98.00 76.00 56.00 49.00
11. Vyskočil Vadim 74.03% 46.00 72.00 90.00 50.00 39.00 48.00
12. Ulrich Richard 69.73% 53.00 100.00 32.00 70.00 29.00 41.00
13. Fojtů Ondřej 68.80% 29.00 53.00 70.00 59.00 45.00 64.00
14. Vavroušková Pavla 68.78% 51.00 67.00 50.00 61.00 47.00 44.00
15. Křeček Libor 64.62% 89.00 15.00 36.00 91.00 35.00 33.00
16. Staněk Viktor 61.89% 54.00 17.00 24.00 81.00 30.00 82.00
17. Emr Ivan 61.88% 58.00 15.00 40.00 63.00 58.00 54.00
18. Novotný Jiří 60.52% 47.00 7.00 80.00 57.00 50.00 40.00
19. Šohaj Pavel 59.66% 46.00 15.00 66.00 72.00 46.00 33.00
20. Faltýsek Pavel 58.97% 46.00 58.00 48.00 35.00 59.00 30.00
21. Novotný Marek 58.14% 33.00 52.00 30.00 65.00 57.00 35.00
22. Hlaváček Jan 48.10% 50.00 14.00 21.00 54.00 35.00 50.00
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Kocián Aleš 100.00% 62.47 76.13 83.51 90.99 62.95 89.40
Pi Pavlíček Karel 95.22% 68.12 82.22 86.58 100.00 44.81 61.45
Pi Gergely Filip 92.16% 100.00 59.87 100.00 91.24 25.95 51.91
Pi Rybka Martin 88.70% 49.49 16.47 71.61 75.28 100.00 100.00
Pi Klementa David 88.31% 58.03 49.20 54.39 96.64 69.39 83.41
Pi Roubec Martin 85.40% 72.29 76.45 91.49 75.92 37.06 44.27
Pi Faron Radek 84.36% 66.82 58.54 81.73 81.31 47.42 56.82
Pi Lipovčan Marek 79.72% 67.54 53.94 60.69 88.85 49.31 50.73
Pi Vrba Petr 76.58% 71.82 47.93 75.49 77.06 29.40 54.72
Pi Kalva Jan 75.70% 58.86 14.48 97.92 75.97 56.33 48.79
Pi Vyskočil Vadim 74.03% 45.52 71.71 90.01 50.49 38.73 48.13
Pi Ulrich Richard 69.74% 53.49 100.00 31.75 70.00 28.83 40.52
Pi Fojtů Ondřej 68.80% 28.78 53.31 70.22 59.38 45.02 63.51
Pi Vavroušková Pavla 68.78% 50.81 66.79 50.29 61.14 46.84 44.26
Pi Křeček Libor 64.62% 89.46 15.35 36.36 91.20 35.15 33.26
Pi Emr Ivan 61.89% 58.31 15.03 39.99 63.07 57.91 53.74
Pi Staněk Viktor 61.89% 53.88 17.02 24.31 80.50 30.27 82.11
Pi Novotný Jiří 60.52% 47.24 7.23 79.51 57.43 49.96 40.34
Pi Šohaj Pavel 59.66% 45.83 15.09 65.98 71.81 46.05 32.91
Pi Faltýsek Pavel 58.97% 45.64 57.63 47.78 34.68 58.95 29.81
Pi Novotný Marek 58.14% 32.70 51.68 29.79 65.31 56.58 34.57
Pi Hlaváček Jan 48.11% 49.55 14.31 21.36 53.61 35.42 49.67
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

KarlosP
Tak jsem koukal do výsledků a zejména na 6. situaci je to teda nadílka! Buď si musíme koupit lepší baterky, nebo vyměnit rozhodčí, takto to dál nepůjde. :-)
Závod super, jeden z nejnápaditějších co jsem střílel. Kombinace "tajných" situací, oblečených terčů a baterky je opravdu ďábelská. Na to, že vše bylo na jedné mikrostřelničce to i celkem odsejpalo.
Díky pořadatelům, na případnou jarní reprízu se mnou určitě počítejte.
K.
P.S.: Ty náboje měly Honzovi zůstat, za těch 7 hodin v temné začouzené kobce, s více čí méně zmatenými střelci, si je rozhodně zasloužil. :-)

Avatar
Joe
Díky
chválím nápadité využití minimálního času a prostoru. A vyjadřuji obdiv všem rozhodčím, kteří tam měli přes 20 lidí, hodnotili 6 situací, a ještě to přestavovali.

Pete
Ahoj,
chtel bych podekovat vsem poradatelum, rozhodcim a vubec kazdemu, kdo pomahal. Muselo to pro ne byt nesmirne narocne. Pres vsechny obtize se jim podarilo udelat paradni LOS. Diky.

Steiner
Přátelé střeleckého sportu
a LOSu zvláště ;-)

máme za sebou další soutěž v LOS na střelnici Trigger Service Brno. Tentokrát to bylo celkem 6 stagí, z toho 5 tajných a 2 z nich za snížené viditelnosti s baterkou. Děkujeme všem účastníkům za účast a trpělivost.
Sice jsme (bohužel) nedodrželi časový harmonogram a druhý squad začínal s téměř hodinovým zpožděním, ale přesto doufám že se Vám dnešní závod líbil a stage byly dnes obzvláště vypečené ;-) .

Medaile a diplomy za umístění podle pravidel LOS získávají:

1. místo Aleš Kocián
2. místo Karel Pavlíček
3. místo Filip Gergely

Medailistům gratulujeme.

Soutěž o věcné ceny od sponzorů dopadla (kupodivu :twisted: ) podle našeho očekávání - všechny stage správně a v časovém limitu neodstřílel ani jeden soutěžící :D . Na briefingu jsem sice řekl, že když to dneska nikdo nedá, tak si ceny nechám pro sebe :D , ale protože klubovky LOS na Triggeru neděláme pro sebe, ale pro Vás, rozhodli jsme se vylosovat výherce věcných cen ze všech registrovaných soutěžících, kteří stříleli tuto soutěž. Losování věcných cen darovaných sponzory proběhlo po ukončení závodu za přítomnosti hlavního rozhodnčího, ředitele závodu a momentálně přítomných soutěžících.

Výherci věcných cen se stávají:

1. Karel Pavlíček - střelivo 22LR S&B (věnovala firma Armorum)
2. Pavla Vavroušková - střelivo 9mm Makarov S&B (věnovala firma Armorum)
3. Martin Rybka - střelivo 9mm Luger NONTOX S&B (věnovala firma Armorum)
4. Marek Lipovčan - střelivo 9mm Luger NONTOX S&B (věnovala firma Alfa-Proj)
5. Aleš Kocián - střelivo Magtech 9mm Luger JSP-FLAT (věnovala firma Alfa-Proj)

Sponzory naší soutěže byly:

Střelnice Trigger Service
Kotlářská 51a
602 00 Brno
http://www.triggerbrno.cz

Firemní značková prodejna ALFA - PROJ
a VO zastoupení Sellier & Bellot
Šumavská 15
602 00 Brno
http://www.alfa-proj.cz/prodejna-zbrani/

Prodejna zbraní, střeliva, doplňků zbraní a sortimentu pro přebíjení
Armorum s.r.o.
Dornych 128/424
617 00 Brno
Nová kamenná prodejna zbraní a střeliva (otevřená v roce 2012) snadno dostupná MHD či autem. Bezplatné parkování 10 kroků od prodejny!
Zastávka MHD Svatopetrská. Tram. 9; 12 a Bus 63; 67; 40; 48.
http://www.armorum.cz/ (http://www.mujnuz.cz)

Doufáme že se Vám závod líbil a tešíme se opět naviděnou.

Avatar
AREYOU
Steiner
bude ještě někdy něco takového na Triggru? Pokud ano kdy?

KarlosP
To až na zimu, škoda se zavírat do té kobky, když je venku tak krásně. Mohl by to být "Vánoční speciál", Pavla by upekla cukroví. :-) Položil bych tu otázku jinak: Co je sakra, Stainere, s tou Bíteší? My už se strašně těšíme! :-)

Pete
Ano strasne se tesime.

A zaroven dopredu rikame, ze nejsme remcalove, protoze jsme vdecni a vazime si toho, ze pro nas nekdo klubovky vubec stavi. :)