jarní LOSík Brno

Střelnice:Trigger Service
Datum:Úterý, 15. květen 2012
Prezence:od 00:00 do 00:00
Začátek závodu:dle harmonogramu jednotlivých squadů
Pořadatel:LEX Brno
Ředitel závodu:Šimek Jiří
Startovné:200.00 Kč
Druh závodu:LOSík, ročník 2012
Počet situací:3
Max. závodníků:8 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:CZ-75 9mm Luger S&B
Propozice:
Jarní LOSík Brno (<a href="http://los.zbranekvalitne.cz/pravidla/losik" target="_blank">čtěte pravidla</a>) je série hodnocených střeleckých cvičení. Konečné vyhodnocení výsledků bude uzavřeno nejpozději k poslednímu jarnímu dni, což podle kalendáře letos vychází na středu 20.6.2012.

Účast : Široká střelecká veřejnost s platným zbrojním průkazem.

Doklady : Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.

Střelnice : TRIGGER Service, Brno

Kapacita : 2 squady, max. 4 střelci ve squadu. Každý squad má určený svůj časový úsek podle harmonogramu; 15 min prezentace, briefing, 60 min střelba.

Organizační příspěvek 200,- Kč

Situace : A – střelba z místa, B – střelba za pohybu, C – střelba z krytu (<a href="http://los.zbranekvalitne.cz/pravidla/losik#situace" target="_blank">popis situací</a>), minimálně 36 nábojů.

Vybavení : Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Střelivo : Pouze povolené podle zákona, s měkkým (neocelovým) jádrem. Běžné ráže lze zakoupit na střelnici.

Bezpečnost : Vstup na střelnici s vybitou zbraní; vybíjecí zařízení je umístěno v suterénu před vstupem na střelnici. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní v pouzdře, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní je možná pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde platí přísný zákaz manipulace se střelivem. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu je povinná. Porušení bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci účastníka, bez vrácení startovného. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Upozornění : <font color=red><b>Pokud nebudou v termínu zaregistrováni v prvním squadu min. 4 účastníci, bude akce zrušena! </b></font>

Pro skupiny 4 a více střelců lze domluvit individuální termín. Pište na adresu <a href="mailto:los.osb@gunlex.cz">los.osb@gunlex.cz</a>Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
1. Roubec Martin 100.00% 100.00 100.00 100.00
2. Šohaj Pavel 89.17% 91.40 79.20 96.90
3. Pavlíček Karel 88.16% 90.30 93.20 80.90
4. Kocián Aleš 86.13% 85.10 90.70 82.60
5. Dymák Radek 85.80% 81.10 88.30 88.00
6. Kittler Jan 83.33% 87.70 92.90 69.40
7. Plhák Jan 80.68% 88.90 74.00 79.10
8. Dudák Vladimír 77.46% 94.00 82.50 55.90
9. Kalva Jan 75.94% 82.30 70.90 74.60
10. Sabela Otmar 75.61% 80.70 74.00 72.10
11. Gergely Filip 75.31% 84.60 83.20 58.10
12. Křeček Libor 72.38% 82.10 72.80 62.30
13. Vacenovský Petr 71.55% 75.80 58.00 80.80
14. Rybka Martin 70.58% 71.70 68.50 71.50
15. Emr Ivan 69.94% 80.40 64.30 65.10
16. Zeman Ondřej 67.15% 70.50 62.40 68.50
17. Greguš Petr 66.04% 73.60 52.10 72.40
18. Klementa David 60.19% 48.70 55.80 76.00
19. Schneeweiss Roman 54.51% 55.50 58.30 49.80
20. Vavroušková Pavla 51.72% 59.30 49.50 46.30
21. Lipovčan Marek 51.17% 47.00 47.40 59.10
22. Pekař Radim 46.45% 59.90 41.00 38.40
23. Kuthan Jan 42.90% 48.80 41.50 38.30
24. Kramář Jaroslav 39.99% 31.10 48.60 40.20
25. Kotula Tomáš 38.08% 35.70 37.40 41.10
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
Pi Roubec Martin 100.00% 100.00 100.00 100.00
Pi Šohaj Pavel 89.17% 91.40 79.15 96.95
Pi Pavlíček Karel 88.16% 90.31 93.24 80.94
Pi Kocián Aleš 86.13% 85.07 90.69 82.63
Pi Dymák Radek 85.80% 81.10 88.27 88.04
Pi Kittler Jan 83.33% 87.69 92.85 69.45
Pi Plhák Jan 80.68% 88.93 74.02 79.08
Pi Dudák Vladimír 77.46% 94.02 82.45 55.90
Pi Kalva Jan 75.94% 82.29 70.93 74.59
Pi Sabela Otmar 75.61% 80.75 74.02 72.05
Pi Gergely Filip 75.31% 84.64 83.18 58.12
Pi Křeček Libor 72.39% 82.07 72.80 62.29
Pi Vacenovský Petr 71.55% 75.84 58.01 80.79
Pi Rybka Martin 70.58% 71.70 68.51 71.52
Pi Emr Ivan 69.94% 80.45 64.29 65.09
Pi Zeman Ondřej 67.15% 70.53 62.41 68.51
Pi Greguš Petr 66.04% 73.62 52.14 72.36
Pi Klementa David 60.19% 48.73 55.79 76.04
Pi Schneeweiss Roman 54.51% 55.47 58.29 49.76
Pi Vavroušková Pavla 51.72% 59.31 49.51 46.33
Pi Lipovčan Marek 51.17% 47.01 47.37 59.12
Pi Pekař Radim 46.45% 59.94 40.98 38.43
Pi Kuthan Jan 42.90% 48.84 41.52 38.33
Pi Kramář Jaroslav 39.99% 31.08 48.64 40.24
Pi Kotula Tomáš 38.08% 35.74 37.40 41.10
zobrazit detailní výsledky