CAMP ZERO PRAHA - Wild Wild West - Antares Cup 2023

Střelnice:Camp Zero
Datum:Sobota, 14. leden 2023
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 17:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Radovan Spáčil
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:650.00 Kč / 600.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:4
Max. závodníků:54 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
CAMP ZERO PRAHA - Wild Wild West - Antares Cup 2023

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense CampZero - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - CampZero a Kerberos Tactical

3. Konání závodu
14. 01. 2023 – Sobota

4. Místo závodu
střelnice Camp Zero, Poděbradská 88/55, Praha 9
https://g.page/CampZero?share

5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
650,-Kč za osobu, 600,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/5500 VS (variabilní symbol):20230114, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví také uveďte „CamZero měsíc příjmení jméno" (např. CampZero leden Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
50 střelců + 2x rozhodčí a 2x pomocníci. Rezervace míst pro první 3 místa v každé divizi v Antares Cup 2022

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 9:00 – 10:00
9.2. Trvání závodu - 10:00 – 16:00
9.3. Vyhodnocení závodu - 16:00 – 16:30

10. Ředitel soutěže
Radovan Spáčil - CampZero

11. Hlavní rozhodčí
Miroslav Starčevič - Antares Defense

12. Rozhodčí a pomocníci
2 rozhodčích a 2 pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
4 střelecké situace, vzdálenosti terčů max. 25 m tyto situace jsou řešeny krátkou zbraní, na statické terče.

14. Terče/Neterče
LOS terče a neterče. Hodnocené zóny dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 650,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Medaile za 1. až 3. místo v jednotlivých divizích, ceny dle možností pořadatele.

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová zbraň na pistolové střelivo, splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
NEbude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem.
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Korecký Jan 100.00% 100.00 100.00 94.99 75.27
2. Racský Libor 96.97% 88.78 91.90 89.70 88.66
3. Bertl Petr 88.95% 83.55 71.25 100.00 74.55
4. Kovář Martin 86.59% 90.03 84.63 45.94 100.00
5. Kotě Vít 83.87% 81.21 89.34 71.35 68.62
6. Čech Jan 80.88% 97.52 57.21 87.08 57.66
7. Šída Jan 80.38% 70.46 83.25 76.36 67.54
8. Hájek Tomáš 78.93% 85.42 81.14 74.14 51.53
9. Řezníček Roman 77.68% 88.27 73.38 91.69 34.25
10. Vrkoslavová Jaroslava 75.52% 69.38 78.75 64.58 66.90
11. Klíma Zdeněk 70.60% 83.32 58.09 72.79 47.21
12. Kotě Jaroslav 70.15% 84.19 69.80 30.00 75.75
13. Matuška Kamil 65.60% 64.26 47.55 69.20 61.87
14. Hrzán Daniel 63.74% 63.59 62.80 53.72 55.91
15. Kuchta Michal 63.53% 54.61 68.63 57.41 54.57
16. Bouška Vladislav 60.53% 54.49 43.91 70.77 54.93
17. Míšek Daniel 60.46% 51.57 55.65 46.89 69.74
18. Grepl Ondřej 60.43% 54.23 43.74 55.42 70.36
19. Podlešák Michal 57.67% 48.24 59.65 56.19 49.44
20. Bláha Marek 57.24% 44.62 46.51 68.16 52.66
21. Pažout Ondřej 57.23% 56.51 52.90 56.44 46.05
22. Nevečeřal Miloš 55.89% 47.08 64.06 36.31 59.48
23. Krejza Martin 55.24% 73.35 37.86 64.43 28.88
24. Chalupová Barbora 55.14% 58.95 60.99 35.11 49.10
25. Daněk Lukáš 52.42% 38.58 63.80 37.99 53.70
26. Křenek Petr 45.31% 49.65 48.68 24.46 44.96
27. Lindner Lukáš 44.32% 51.57 36.58 32.29 43.66
28. Křenek Jiří 40.09% 35.57 47.90 41.86 23.09
29. Eisner Michal 33.41% 30.11 38.82 30.39 24.40
30. Vašíček Ondřej 31.55% 20.31 41.77 21.41 33.33
31. Kollitz Petr 29.78% 24.84 30.12 32.26 23.06
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Janoušek Jakub 100.00% 100.00 100.00 92.17 100.00
2. Filip Stanislav 76.90% 59.99 67.69 100.00 73.89
3. Roček Vladimír 69.36% 82.69 41.01 86.50 61.82
4. Janoušek Bedřich 68.36% 80.59 56.07 66.74 64.68
5. Ryzák Tomáš 60.35% 82.80 47.77 45.88 60.25
6. Vecko Martin 53.68% 52.77 56.69 45.73 55.32
7. Čečetka Josef 49.84% 45.95 43.32 63.46 42.75
8. Budjač Jakub 42.38% 62.97 29.72 39.02 34.50
9. Starčevič Miroslav 40.22% 29.20 34.41 55.79 38.32
10. Šich Jan 38.03% 31.02 37.12 45.51 35.50
11. Šich Vladimír 34.63% 22.27 30.99 51.94 30.63
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Koman Pavel 100.00% 96.57 92.95 97.60 56.85
2. Mestek Petr 94.40% 69.34 100.00 100.00 55.37
3. Jíša Stanislav 93.87% 100.00 81.44 55.94 85.50
4. Ježek Jaroslav 90.68% 92.51 68.10 51.31 100.00
5. Turek Tomáš 90.49% 85.49 71.66 75.35 78.75
6. Dadák Pavel 83.78% 85.20 87.80 51.51 63.67
7. Peřinka Miloš 68.52% 75.47 42.57 62.24 55.42
8. Bartoň Libor 67.24% 48.39 59.53 83.93 39.44
9. Franče Petr 61.69% 70.05 38.77 49.14 54.25
10. Janoušek Karel 51.59% 34.51 52.91 52.85 37.19
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Scherbaum Oto 100.00% 100.00 100.00 89.21 100.00
2. Hanzal Petr 99.79% 98.07 90.91 100.00 99.41
3. Bečka Filip 72.62% 62.45 51.17 82.80 86.21
4. Král Jakub 69.74% 69.13 70.91 61.93 69.46
5. Bursík Petr 61.72% 59.36 51.06 72.31 57.48
6. Sochor Tomáš 33.57% 26.89 29.13 41.70 32.96
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Korecký Jan 100.00% 100.00 100.00 94.99 75.27
Pi Racský Libor 96.97% 88.78 91.90 89.70 88.66
Pi Bertl Petr 88.95% 83.55 71.25 100.00 74.55
Pi Kovář Martin 86.59% 90.03 84.63 45.94 100.00
BOs Scherbaum Oto 86.20% 79.93 89.19 73.79 76.24
BOs Hanzal Petr 85.88% 78.39 81.08 82.71 75.79
Pi Kotě Vít 83.87% 81.21 89.34 71.35 68.62
Pi Čech Jan 80.88% 97.52 57.21 87.08 57.66
Pi Šída Jan 80.38% 70.46 83.25 76.36 67.54
Pi Hájek Tomáš 78.93% 85.42 81.14 74.14 51.53
Re Janoušek Jakub 78.71% 64.94 88.54 63.44 74.51
MPi Koman Pavel 77.69% 77.45 90.78 74.85 44.57
Pi Řezníček Roman 77.68% 88.27 73.38 91.69 34.25
Pi Vrkoslavová Jaroslava 75.52% 69.38 78.75 64.58 66.90
MPi Mestek Petr 73.83% 55.61 97.66 76.70 43.40
MPi Jíša Stanislav 72.83% 80.20 79.54 42.90 67.03
Pi Klíma Zdeněk 70.60% 83.32 58.09 72.79 47.21
Pi Kotě Jaroslav 70.15% 84.19 69.80 30.00 75.75
MPi Ježek Jaroslav 69.80% 74.19 66.51 39.35 78.39
MPi Turek Tomáš 69.70% 68.56 69.99 57.79 61.74
MPi Dadák Pavel 65.76% 68.33 85.74 39.50 49.91
Pi Matuška Kamil 65.60% 64.26 47.55 69.20 61.87
Pi Hrzán Daniel 63.74% 63.59 62.80 53.72 55.91
Pi Kuchta Michal 63.53% 54.61 68.63 57.41 54.57
BOs Bečka Filip 62.06% 49.92 45.64 68.49 65.72
Pi Bouška Vladislav 60.53% 54.49 43.91 70.77 54.93
Pi Míšek Daniel 60.46% 51.57 55.65 46.89 69.74
Pi Grepl Ondřej 60.43% 54.23 43.74 55.42 70.36
Re Filip Stanislav 60.17% 38.96 59.94 68.83 55.06
BOs Král Jakub 60.14% 55.26 63.24 51.22 52.96
Pi Podlešák Michal 57.67% 48.24 59.65 56.19 49.44
Pi Bláha Marek 57.24% 44.62 46.51 68.16 52.66
Pi Pažout Ondřej 57.23% 56.51 52.90 56.44 46.05
Pi Nevečeřal Miloš 55.89% 47.08 64.06 36.31 59.48
Pi Krejza Martin 55.24% 73.35 37.86 64.43 28.88
Pi Chalupová Barbora 55.14% 58.95 60.99 35.11 49.10
BOs Bursík Petr 53.10% 47.45 45.54 59.81 43.82
Re Janoušek Bedřich 52.97% 52.34 49.64 45.94 48.19
Re Roček Vladimír 52.83% 53.70 36.31 59.53 46.06
Pi Daněk Lukáš 52.42% 38.58 63.80 37.99 53.70
MPi Peřinka Miloš 52.20% 60.53 41.57 47.74 43.44
MPi Bartoň Libor 51.92% 38.81 58.13 64.37 30.92
MPi Franče Petr 47.06% 56.18 37.86 37.69 42.53
Re Ryzák Tomáš 46.60% 53.77 42.30 31.58 44.89
Pi Křenek Petr 45.31% 49.65 48.68 24.46 44.96
Pi Lindner Lukáš 44.32% 51.57 36.58 32.29 43.66
Re Vecko Martin 42.45% 34.27 50.19 31.48 41.22
MPi Janoušek Karel 40.25% 27.67 51.67 40.53 29.15
Pi Křenek Jiří 40.09% 35.57 47.90 41.86 23.09
Re Čečetka Josef 38.82% 29.84 38.36 43.68 31.86
Pi Eisner Michal 33.41% 30.11 38.82 30.39 24.40
Re Budjač Jakub 32.35% 40.89 26.32 26.85 25.70
Pi Vašíček Ondřej 31.55% 20.31 41.77 21.41 33.33
Re Starčevič Miroslav 31.43% 18.96 30.47 38.40 28.55
Re Šich Jan 29.92% 20.15 32.87 31.32 26.45
Pi Kollitz Petr 29.78% 24.84 30.12 32.26 23.06
BOs Sochor Tomáš 28.92% 21.49 25.98 34.49 25.13
Re Šich Vladimír 27.14% 14.46 27.44 35.75 22.82
zobrazit detailní výsledky

vynecháno prvních 12 komentářů

Komentáře

VláďaA
Revolverářům bude rezervováno 10 míst. V případě, že bude plno a revolverář se bude chtít zúčastnit, prosím napište mail na info@antaresdefense.cz a do závodu vás zařadíme. V případě nenaplnění kapacity 10 revolverářů, budou uvolněny pro pistoláře.

Zkopírováno z prvního příspěvku....

Laďa666
Díky

MiraStar
Dobrý den,
kontrola plateb bude probíhat 2.1. 2023 v 19:00. Nezaplacené startovné je důvodem k uvolnění registrace pro jiného střelce.
Prosíme o přečtení propozic, kde je uvedený způsob platby.
Děkujeme
Antares Defense

MiraStar
Dnes byly uvolněny 4 registrační sloty.
Když někomu nestačí:
- poslat mail...
- posunul jsem mazání naž na 3.1. aby nikdo neřekl, že platbu poslal 2 a "ono se nepropsalo"
Takže uvítáme 4 opravdové zájemce o střelbu.
Hezký den
Míra

Ricous
Zdravím, bohužel se nebudu moci v sobotu zúčasnit. Přenechám tedy případnému zájemci svou registraci.
V případě zájmu mě kontaktujte na vaclav.malecek@gmail.com.

Ricous
Prodáno.
Děkuji moc organizátorům za hladké přepsání registrace.

MiraStar
Prodáno.
Děkuji moc organizátorům za hladké přepsání registrace.


Sloužíme střeleckému lidu :!:
Antares Defense

Rum-cajs
Bohuzel me dohnal nejakej moribundus, takze s velikou litosti nabizim jedno pekne misto v squadu 1. Je zanovni, nestrilene, jako bonus budete v dobre spolecnosti.

Kontakt prosim zellp(tazatocenavec)seznam.cz

Rum-cajs
Tak jeden hbity zajemce se uz meho mista ujal, preju mu dobrou a rychlou trefu (Miro, prosbicku o zmenu jsem si dovolil poslat mailem)

Avatar
vosicz
Pokud by měl ještě někdo zájem o místo v závodě, neváhejte a pište do SZ.