Čekanická pohárovka

Střelnice:Tábor – Čekanice (ZRUŠENA)
Datum:Sobota, 9. duben 2022
Prezence:od 10:15 do 10:45
Trvání závodu:od 11:00 do 17:00
Pořadatel:SSK Čekanice + KOPS
Ředitel závodu:Jiří Kotek
Hlavní rozhodčí:Jan Korecký
Startovné:550.00 Kč / 500.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2022
Počet situací:6
Max. závodníků:90 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger tovární
Propozice:
Organizační preinfo:
PLATBA NA ÚČET !!! - více info níže
Kromě oficiálního Pohárového LOSu proběhne ještě obvyklý přidružený PDW klubový závod. Tedy Lze použít PDW i jako druhou zbraň "do závodu".
Střelci do divize OPTIK, zvolte jako divizi MRe a jako doplněk jména napište OPT.
Střelci do divize PDW, zvolte jako divizi MRe a jako doplněk jména napište PDW.

--- Oficiální propozice ---
Závod LOS

Pořadatel: SSK Tábor Čekanice + KOPS.cz

Datum a místo: Sobota 9.4.2022, střelnice SSK Čekanice u Tábora
GPS: 49°26'1.560"N, 14°40'21.206"E

Účast: střelci s platným zbrojním průkazem + po schválení hlavním rozhodčím a pod dozorem i střelci bez ZP.

Požadované doklady: zbrojní průkaz, příp. průkaz LEX.

Začátek registrace: 10:15, střílí se od 11:00 hod.

Příspěvek: 550,-Kč za osobu, 500,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 3935414317/5500 jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 9.4.2022 + jméno" - VS uvádět namusíte, ale poznámku ANO !!!
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní - pak je potřeba, aby z mailu střelce, který se přihlásil přišla zpráva, na koho startovné převádí (vč. jeho mailu) a z mailu toho, na koho se startovné převádí, aby přišly kompletní přihlašovací údaje (Jméno, Příjmení, Doplnění jména, Divize, číslo ZP, členství LEX).

Kapacita závodu: 90 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže: Jiří Kotek
Hlavní rozhodčí: Jan Korecký
Rozhodčí: dle přihlášení

Situace: 6 situací, vzdálenosti terčů max. 25m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i pohyblivé terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny: medajle 1. až 3. místo v jednotlivých divizích dle pravidel LOS

Zbraně: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Divize: Pistole, Revolver, Malá Pistole, Malý Revolver i Optik.
Kategorie ženy bude vyhlášena bez rozdílu divize, pokud se v ní sejde alespoň 5 střelkyň.

Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení: Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny alespoň dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné v celém areálu střelnice pro každého návštěvníka!

Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.

Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Pavlu Dadákovi (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Kovář Martin 100.00% 74.27 87.94 90.90 100.00 100.00 80.66
2. Čech Jan 99.58% 88.63 84.17 100.00 90.48 68.24 100.00
3. Racský Libor 94.07% 88.85 68.39 87.21 84.40 80.70 92.60
4. Bubla Viktor 89.10% 100.00 92.57 63.20 86.94 42.87 90.03
5. Šlapanský Radek 88.30% 91.06 82.21 80.32 83.14 74.23 60.36
6. Korecký Jan 85.51% 94.22 100.00 41.48 79.82 57.44 83.49
7. Elstner Marek 82.25% 55.78 84.31 88.14 83.67 35.81 91.33
8. Jelínek Petr 82.19% 90.38 79.64 62.78 64.27 65.20 76.42
9. Křapáček Milan 81.04% 91.63 75.91 62.41 83.94 37.31 81.39
10. Čečetka Josef 79.44% 83.96 87.71 64.14 83.85 38.54 65.80
11. Reichert Ondřej 78.61% 76.83 72.51 52.23 60.58 95.39 62.05
12. Dadák Pavel 77.99% 81.26 92.73 37.99 84.58 50.33 69.37
13. Procházka Radek 69.20% 68.44 63.77 55.32 68.15 56.79 56.91
14. Kerul Tomáš 69.11% 68.83 68.20 63.40 70.31 33.82 64.33
15. Sochor Tomáš 67.26% 68.70 76.94 48.17 72.47 22.95 69.80
16. Chernobai Valentina 65.18% 51.29 33.08 62.04 62.22 73.06 66.21
17. Roček Vladimír 64.60% 52.10 56.66 61.42 82.00 37.00 55.63
18. Vrkoslavová Jaroslava 64.42% 39.20 59.57 70.03 58.97 44.92 71.17
19. Krompolc Roman 61.83% 68.12 63.81 47.17 54.29 30.27 66.39
20. Vejsada Petr 60.34% 58.88 53.48 41.80 54.94 53.02 59.96
21. Brázda Miroslav 60.24% 64.75 47.69 55.45 53.72 57.19 42.75
22. Horák Josef 60.10% 36.11 64.38 48.53 57.20 57.70 56.91
23. Franče Petr 59.78% 70.01 81.03 44.85 38.39 40.88 43.95
24. Kerul Vladimír 59.57% 37.32 71.45 61.75 46.29 34.50 66.67
25. Budjač Jakub 59.27% 44.45 59.81 50.48 57.96 40.57 63.11
26. Potocký Martin 59.06% 79.93 38.23 47.85 38.47 35.10 75.69
27. Skalický David 58.99% 39.07 69.74 52.75 57.96 41.62 53.72
28. Simon Ondřej 58.45% 65.33 68.48 35.38 49.30 40.46 53.04
29. Mestek Petr 58.26% 53.66 68.75 43.10 44.51 28.96 71.98
30. Voves Tomáš 56.67% 53.94 56.75 35.34 45.16 73.76 37.54
31. Dunár Michal 56.46% 39.28 60.56 56.81 36.03 62.59 46.08
32. Šos Ondřej 56.31% 64.24 58.08 32.33 38.09 48.55 59.26
33. Pavlík Ondřej 55.83% 55.36 44.07 44.10 64.12 32.51 57.85
34. Abrman Josef 55.34% 39.03 42.05 69.15 49.97 33.74 61.45
35. Soukup Jan 54.99% 40.81 61.99 49.17 56.74 39.02 45.81
36. Lederer Vojtěch 54.80% 57.99 50.10 64.03 59.56 25.86 34.95
37. Kortan Jaroslav 53.44% 51.62 58.51 32.51 44.39 40.39 57.85
38. Ihnát Jan 53.24% 41.79 46.94 29.80 51.02 63.87 50.78
39. Jílek Tomáš 51.68% 36.07 53.15 38.34 52.71 47.69 47.90
40. Caithaml Jaromír 51.33% 17.51 54.77 25.11 72.06 45.41 59.12
41. Malatin Richard 50.77% 47.72 45.78 41.08 55.44 29.12 51.87
42. Podlešák Michal 50.37% 51.40 59.02 37.06 34.27 42.19 44.90
43. Mráz Zdeněk 50.13% 27.73 51.08 44.99 46.79 42.60 54.41
44. Burian Patrick 49.65% 22.99 45.14 41.65 53.10 60.06 42.11
45. Sochor Jan 48.53% 39.39 78.96 48.21 38.43 18.28 35.76
46. Král Viktor 48.52% 47.14 42.38 42.19 53.17 14.54 59.57
47. Malát Michal 47.12% 29.80 56.47 46.51 51.73 21.33 45.66
48. Pícha Marek 46.84% 51.95 44.08 35.48 44.62 27.12 46.76
49. Pešek Vladimír 46.61% 45.05 39.13 30.40 54.59 35.11 44.52
50. Barabáš Jan 45.21% 43.68 43.86 35.90 56.08 16.26 45.53
51. Gross Martin 44.29% 60.58 44.55 41.23 32.46 21.03 36.56
52. Vytlačil Jan 43.38% 37.92 52.98 38.04 15.89 36.68 50.04
53. Holub Luděk 41.40% 29.74 38.34 34.91 37.31 31.50 49.18
54. Mráz Martin 36.17% 45.19 32.54 26.43 37.02 26.85 25.03
55. Tichý Jiří 35.44% 30.92 29.25 34.17 38.85 19.74 36.22
56. Ládr Ivan 30.40% 25.98 40.58 25.08 27.47 18.81 24.34
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Koman Pavel 100.00% 100.00 75.38 96.31 86.58 100.00 90.54
2. Jíša Stanislav 94.41% 98.17 96.14 73.09 100.00 58.12 92.64
3. Milota Jan 87.57% 75.27 100.00 83.62 62.56 63.71 95.44
4. Starčevič Miroslav 85.88% 67.83 82.57 100.00 47.05 73.86 100.00
5. Rohlena Lukáš 79.71% 50.31 88.39 78.98 72.34 64.10 83.33
6. Bulíř Josef 78.29% 57.21 86.87 81.10 54.60 66.75 83.13
7. Kotě Jaroslav 68.46% 70.81 76.67 59.46 47.48 37.77 83.54
8. Kadlec Aleš 66.66% 80.60 72.32 33.09 56.78 51.92 71.13
9. Štefanovič Peter 58.35% 35.02 71.73 58.22 37.41 50.97 66.87
10. Paseka Vlastimil 54.81% 41.23 61.54 46.55 54.40 29.93 67.19
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Janoušek Bedřich 71.07% 69.51 85.53 68.65 73.59 51.61 77.55
3. Vecko Martin 65.63% 60.77 64.40 72.10 61.28 63.85 71.39
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
MZ Hanzal Petr 100.00% 100.00 94.95 100.00 82.98 100.00 100.00
MZ Scherbaum Oto 73.03% 56.19 100.00 71.65 100.00 41.55 52.70
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Korecký Jan 100.00% 92.75 79.38 100.00 100.00 100.00 82.10
2. Jíša Stanislav 97.05% 100.00 90.31 89.70 73.40 84.43 100.00
3. Viliš Jakub 87.36% 95.67 73.79 72.81 76.35 89.50 76.03
4. Milota Jan 80.04% 64.71 100.00 53.72 70.41 68.40 86.35
5. Čečetka Josef 77.15% 57.86 86.49 77.80 39.07 70.24 96.15
6. Dadák Pavel 75.15% 81.27 80.98 54.19 66.35 69.94 63.80
7. Scherbaum Oto 72.07% 73.41 73.47 57.11 30.33 95.21 69.88
8. Skalický David 65.97% 71.89 72.52 38.06 51.98 66.13 65.03
9. Franče Petr 62.03% 71.58 25.81 62.85 53.13 60.74 69.70
10. Chernobai Valentina 60.65% 36.13 60.10 69.87 52.87 66.40 50.75
11. Gross Martin 48.30% 46.69 46.20 38.64 54.60 34.02 47.55
12. Malát Michal 33.01% 40.10 24.64 31.39 19.60 17.64 49.56
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
PDW Korecký Jan 100.00% 92.75 79.38 100.00 100.00 100.00 76.98
PDW Jíša Stanislav 96.81% 100.00 90.31 89.70 73.40 84.43 93.77
PDW Viliš Jakub 87.31% 95.67 73.79 72.81 76.35 89.50 71.29
PDW Milota Jan 79.81% 64.71 100.00 53.72 70.41 68.40 80.97
PDW Čečetka Josef 76.78% 57.86 86.49 77.80 39.07 70.24 90.16
PDW Dadák Pavel 75.13% 81.27 80.98 54.19 66.35 69.94 59.82
Pi Čech Jan 74.87% 58.77 69.17 80.41 64.11 38.66 100.00
Pi Kovář Martin 73.35% 49.24 72.27 73.10 70.86 56.65 80.66
PDW Scherbaum Oto 71.95% 73.41 73.47 57.11 30.33 95.21 65.53
Pi Racský Libor 69.81% 58.91 56.20 70.13 59.80 45.71 92.60
Pi Bubla Viktor 67.22% 66.30 76.07 50.82 61.61 24.29 90.03
PDW Skalický David 65.84% 71.89 72.52 38.06 51.98 66.13 60.97
Pi Šlapanský Radek 64.44% 60.37 67.55 64.59 58.91 42.05 60.36
Pi Korecký Jan 63.85% 62.47 82.17 33.36 56.56 32.54 83.49
Pi Elstner Marek 63.38% 36.99 69.28 70.87 59.29 20.28 91.33
PDW Franče Petr 61.82% 71.58 25.81 62.85 53.13 60.74 65.36
Pi Křapáček Milan 61.07% 60.75 62.38 50.19 59.48 21.13 81.39
Pi Jelínek Petr 60.96% 59.93 65.44 50.49 45.54 36.94 76.42
PDW Chernobai Valentina 60.64% 36.13 60.10 69.87 52.87 66.40 47.59
BOs Hanzal Petr 59.94% 62.23 68.32 49.31 53.38 25.45 70.46
Pi Čečetka Josef 59.44% 55.67 72.08 51.58 59.42 21.83 65.80
Pi Dadák Pavel 57.99% 53.88 76.20 30.55 59.93 28.51 69.37
Pi Reichert Ondřej 56.74% 50.94 59.59 42.00 42.92 54.04 62.05
MPi Koman Pavel 55.81% 50.21 40.34 52.04 54.06 41.47 68.32
MPi Jíša Stanislav 54.03% 49.29 51.44 39.49 62.44 24.10 69.91
Pi Kerul Tomáš 52.08% 45.63 56.05 50.98 49.82 19.16 64.33
Pi Sochor Tomáš 51.29% 45.55 63.23 38.74 51.35 13.00 69.80
Pi Procházka Radek 50.93% 45.38 52.40 44.49 48.29 32.17 56.91
MPi Milota Jan 49.90% 37.79 53.51 45.18 39.07 26.42 72.02
Pi Vrkoslavová Jaroslava 49.11% 25.99 48.95 56.31 41.79 25.45 71.17
MPi Starčevič Miroslav 48.76% 34.06 44.18 54.03 29.38 30.63 75.46
Pi Roček Vladimír 48.29% 34.54 46.56 49.39 58.11 20.96 55.63
PDW Gross Martin 48.21% 46.69 46.20 38.64 54.60 34.02 44.59
Pi Chernobai Valentina 47.86% 34.01 27.19 49.89 44.09 41.39 66.21
Pi Krompolc Roman 46.90% 45.17 52.44 37.93 38.47 17.15 66.39
BOs Scherbaum Oto 46.31% 34.96 71.96 35.33 64.34 10.57 37.13
Pi Kerul Vladimír 45.91% 24.75 58.71 49.65 32.80 19.54 66.67
MPi Rohlena Lukáš 45.50% 25.26 47.29 42.67 45.17 26.58 62.89
Pi Mestek Petr 44.92% 35.58 56.50 34.66 31.54 16.40 71.98
Pi Budjač Jakub 44.87% 29.47 49.15 40.59 41.07 22.99 63.11
MRe Červenka Miroslav 44.87% 43.16 50.15 39.37 43.16 23.54 47.02
Pi Horák Josef 44.80% 23.94 52.90 39.03 40.53 32.69 56.91
Pi Potocký Martin 44.75% 53.00 31.41 38.48 27.26 19.88 75.69
Pi Vejsada Petr 44.71% 39.04 43.95 33.61 38.93 30.04 59.96
Pi Skalický David 44.44% 25.91 57.31 42.42 41.07 23.58 53.72
MPi Bulíř Josef 44.35% 28.72 46.48 43.82 34.10 27.68 62.73
Pi Franče Petr 44.32% 46.42 66.59 36.07 27.21 23.16 43.95
Pi Brázda Miroslav 43.69% 42.93 39.19 44.59 38.07 32.40 42.75
Pi Simon Ondřej 43.51% 43.32 56.27 28.45 34.94 22.92 53.04
Pi Abrman Josef 42.25% 25.88 34.56 55.61 35.41 19.11 61.45
Pi Šos Ondřej 41.90% 42.59 47.72 26.00 26.99 27.51 59.26
Pi Pavlík Ondřej 41.90% 36.71 36.21 35.46 45.43 18.42 57.85
Pi Dunár Michal 41.63% 26.05 49.76 45.69 25.53 35.46 46.08
Pi Soukup Jan 41.10% 27.06 50.94 39.54 40.20 22.10 45.81
Pi Lederer Vojtěch 40.59% 38.45 41.17 51.49 42.20 14.65 34.95
Pi Voves Tomáš 40.45% 35.76 46.64 28.41 32.00 41.78 37.54
Pi Kortan Jaroslav 40.18% 34.23 48.08 26.14 31.45 22.88 57.85
MPi Kotě Jaroslav 39.53% 35.55 41.03 32.13 29.65 15.66 63.04
Pi Ihnát Jan 38.86% 27.71 38.57 23.97 36.15 36.18 50.78
Pi Caithaml Jaromír 38.74% 11.61 45.01 20.19 51.06 25.73 59.12
Pi Jílek Tomáš 38.37% 23.92 43.68 30.83 37.35 27.02 47.90
Pi Malatin Richard 38.24% 31.64 37.62 33.04 39.29 16.49 51.87
Pi Mráz Zdeněk 37.92% 18.39 41.97 36.18 33.15 24.14 54.41
MPi Kadlec Aleš 37.83% 40.47 38.70 17.88 35.45 21.53 53.67
Pi Podlešák Michal 37.42% 34.08 48.50 29.80 24.29 23.90 44.90
Pi Král Viktor 37.42% 31.25 34.83 33.93 37.68 8.23 59.57
Pi Sochor Jan 36.99% 26.11 64.89 38.77 27.23 10.36 35.76
Pi Burian Patrick 36.35% 15.24 37.09 33.49 37.63 34.02 42.11
Pi Malát Michal 36.05% 19.76 46.40 37.40 36.65 12.08 45.66
Pi Pícha Marek 35.14% 34.44 36.23 28.53 31.62 15.36 46.76
Pi Pešek Vladimír 34.52% 29.87 32.16 24.44 38.68 19.89 44.52
Pi Barabáš Jan 34.30% 28.96 36.04 28.87 39.74 9.21 45.53
MPi Štefanovič Peter 33.21% 17.58 38.38 31.45 23.36 21.13 50.46
Pi Gross Martin 33.04% 40.17 36.61 33.16 23.00 11.91 36.56
Pi Vytlačil Jan 33.03% 25.14 43.54 30.59 11.26 20.78 50.04
MRe Janoušek Bedřich 32.84% 30.00 42.89 27.03 31.76 12.15 36.47
PDW Malát Michal 32.75% 40.10 24.64 31.39 19.60 17.64 46.47
MPi Paseka Vlastimil 32.03% 20.70 32.93 25.15 33.97 12.41 50.70
Pi Holub Luděk 31.46% 19.72 31.51 28.07 26.44 17.85 49.18
MRe Vecko Martin 29.50% 26.23 32.29 28.39 26.45 15.03 33.57
Pi Tichý Jiří 26.76% 20.50 24.03 27.48 27.53 11.18 36.22
Pi Mráz Martin 26.30% 29.96 26.74 21.25 26.24 15.21 25.03
Pi Ládr Ivan 22.80% 17.23 33.35 20.17 19.46 10.66 24.34
zobrazit detailní výsledky

Komentáře

Avatar
cmk
Chybí 10 plateb (9x normálka, 1x zaplacena jen jedna divize při účasti v krátké i PDW).

Avatar
cmk
Aktuálně finální výsledky na webu.
Protesty, které měly vliv na vyhlašování vítězů se vyřešily na místě. Zbytek teď večer.

Avatar
Jarda K
Podávám dodatečný protest proti tomuto způsobu jara. Jsem zmrzlej ještě dnes! Taková vlezlá kosa tam nebyla ani v únoru!
Obdivuji organizátory. Díky vám.