Letní Coffee LOS - Antares Cup 2022 - 5

Střelnice:SSK Čelákovice
Datum:Sobota, 4. červen 2022
Prezence:od 09:00 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 16:00
Pořadatel:AD + Pavel Dadák
Ředitel závodu:Pavel Dadák
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:550.00 Kč / 500.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2022
Počet situací:6
Max. závodníků:78 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:H11 9 mm L
Propozice:
Závod LOS

Antares Cup 2022:
Závod se počítá do Antares Cup 2022, v rámci tohoto poháru budou do hodnocení zařazeni závodníci s 75% účastí ze všech Antares Defense závodech. Sledujte další informace na LOS závodech.
Antares Cup 2022 bude vyhodnocen na konci roku 2022.

Pořadatel: Pavel Dadák a Antares Defense

Datum a místo: Sobota 4. 6. 2022, střelnice SSK Čelákovice
GPS: 50°8'54.963"N, 14°44'6.584"E

Účast: střelci s platným zbrojním průkazem.

Požadované doklady: zbrojní průkaz, průkaz zbraně, příp. průkaz LEX.

Začátek registrace: 9:00, střílí se od 10:00 hod.

Příspěvek: 550,-Kč za osobu, 500,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/6100 jinak bude registrace zrušena.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví uveďte „LOS 4.6.2022 + jméno"
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. sedm dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní.

Kapacita závodu: 78 střelců + rozhodčí.

Ředitel soutěže: Pavel Dadák
Hlavní rozhodčí: bude určen
Rozhodčí: dle přihlášení

Situace: 6 samostatných situací, vzdálenosti terčů max. 18 m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i pohyblivé terče.

Výsledky: do 30 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned se vkladem 500,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

Ceny: 1. až 3. místo v jednotlivých divizích

Zbraně: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, splňující podmínky dle pravidel. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti.
Divize: Pistole, Revolver, Malá Pistole, Malý Revolver i Optik.
Kategorie ženy, senioři bude vyhlášena bez rozdílu divize, pokud se v ní sejde alespoň 5 střelkyň/střelců.

Střelivo pouze povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

Vybavení: Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro pro skryté nošení zbraně dle pravidel. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Doporučeny alespoň dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná. Ochranné brýle jsou povinné v celém areálu střelnice pro každého návštěvníka!

Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení příspěvku, případně jej vykázat ze střelnice.

Občerstvení: bude zajištěno pořadatelem.

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

Informace o zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Pavlu Dadákovi (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
- jméno a příjmení
- datum narození
- e-mailová adresa
- telefonní číslo

2. Jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodů který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Korecký Jan 100.00% 79.97 72.25 100.00 64.86 100.00 100.00
2. Racský Libor 94.61% 85.62 100.00 79.61 69.72 83.69 70.56
3. Kovář Martin 90.56% 91.89 44.77 82.82 93.27 75.89 79.60
4. Čech Jan 90.54% 100.00 70.25 72.33 68.88 71.18 85.54
5. Dadák Pavel 86.63% 92.98 78.60 55.85 64.46 84.35 71.67
6. Bertl Petr 86.28% 70.81 63.53 89.49 85.51 73.47 63.33
7. Kotě Jaroslav 85.46% 69.16 78.68 80.27 67.51 76.33 69.95
8. Bernard Petr 79.14% 60.30 60.18 59.23 70.57 83.77 75.19
9. Kotě Vít 78.64% 68.19 53.39 74.98 58.68 71.66 79.73
10. Elstner Marek 77.69% 72.82 65.03 53.35 58.82 86.18 65.49
11. Appl Vladimír 76.96% 64.09 44.37 69.85 93.45 64.13 62.07
12. Hemr Jiří 76.45% 51.45 62.28 60.07 90.56 74.73 56.23
13. Vosáhlo Jiří 74.82% 46.77 68.34 40.33 100.00 67.26 64.19
14. Křapáček Milan 74.54% 50.50 75.22 68.79 50.42 91.68 48.82
15. Vrkoslavová Jaroslava 73.07% 55.70 59.90 55.91 60.58 77.82 67.90
16. Kácha Rudolf 71.60% 48.35 47.96 33.06 75.77 74.73 90.36
17. Řezníček Roman 71.16% 62.78 51.84 52.48 76.58 43.09 81.21
18. Streubl Michael 71.12% 57.00 58.28 70.08 68.78 52.98 60.64
19. Svitič Petr 69.15% 60.71 73.41 29.00 59.23 71.96 63.23
20. Jelínek Petr 67.92% 69.43 58.24 40.85 57.15 68.14 57.39
21. Šenkeřík Martin 67.50% 38.57 70.72 38.75 78.01 48.79 74.19
22. Řehořek Radek 66.64% 50.84 67.89 36.54 45.55 64.56 79.16
23. Petrů Jan 65.88% 60.63 53.45 60.06 69.08 46.59 50.82
24. Matuška Kamil 65.69% 49.27 47.47 28.65 97.40 54.53 62.33
25. Janoušek Bedřich 63.75% 56.63 46.04 62.65 64.86 49.91 49.52
26. Dobiáš Vladimír 63.60% 36.85 27.71 61.79 90.64 65.63 46.24
27. Loský Ondřej 63.53% 61.90 65.08 32.84 72.01 42.79 53.86
28. Drtina Petr 61.78% 51.01 49.15 33.29 66.93 57.45 61.62
29. Smrkovský Martin 61.57% 41.64 61.34 30.57 42.42 77.09 65.31
30. Thumsová Lucie 61.48% 61.42 38.46 69.82 50.45 54.50 43.24
31. Simon Ondřej 61.32% 54.15 50.12 58.78 39.18 63.30 51.53
32. Chernobai Valentina 61.20% 34.56 62.86 69.81 67.58 36.84 44.81
33. Kortan Jaroslav 61.05% 50.25 51.97 60.80 63.28 43.89 45.49
34. Ďurík Viktor 58.47% 57.00 47.03 48.44 51.00 49.22 49.66
35. Horák Josef 57.96% 61.93 50.44 40.68 38.20 46.75 61.69
36. Podlešák Michal 57.14% 35.79 52.78 21.72 69.49 56.09 59.58
37. Franče Petr 56.77% 44.10 50.88 39.94 42.46 61.61 54.55
38. Hrzán Daniel 56.77% 45.62 51.79 40.23 43.36 51.96 60.61
39. Ihnát Jan 56.28% 43.51 32.53 51.54 42.87 53.41 67.16
40. Steiner Petr 55.59% 46.64 60.55 30.68 42.08 58.89 48.60
41. Hrabák Jaroslav 55.58% 47.63 61.43 27.70 54.76 49.61 46.25
42. Kučera Jakub 55.45% 42.39 57.25 29.82 52.00 64.88 40.39
43. Burka Petr 52.30% 36.83 46.18 36.52 63.69 46.80 40.41
44. Klega Michael 52.02% 34.62 34.68 31.49 84.88 41.56 41.76
45. Dunár Michal 50.84% 51.45 38.82 39.40 29.79 51.40 52.00
46. Podzimek Jiří 50.04% 49.12 33.69 15.75 55.52 50.59 54.09
47. Kaška Václav 49.14% 31.99 53.45 16.65 56.58 57.83 37.58
48. Šimková Klára 48.69% 48.15 47.39 20.57 50.15 46.18 39.31
49. Juna Miloš 46.83% 34.14 32.51 32.79 60.05 35.73 46.91
50. Peřinka Miloš 46.60% 63.34 27.56 23.60 42.25 42.65 41.53
51. Morawski Michal 46.57% 32.07 46.61 23.55 60.67 36.94 40.95
52. Šulc Vladimír 45.35% 38.01 40.08 21.90 49.71 30.07 54.74
53. Zikl Jan 43.95% 43.17 28.76 14.06 65.36 43.96 31.91
54. Brázda Miroslav 42.43% 55.44 44.50 24.61 27.43 39.13 28.26
55. Král Viktor 41.99% 37.18 23.73 34.59 39.44 41.41 40.78
56. Kummer Lukáš 41.62% 33.88 48.33 16.67 30.96 61.21 24.13
57. Hájek Tomáš 41.36% 30.82 37.22 31.36 18.70 46.72 49.03
58. Cholt Lubomír 37.01% 18.23 38.51 17.52 51.29 28.87 36.93
59. Houlík Ladislav 35.05% 21.34 23.77 19.26 51.93 36.21 28.71
60. Koller Pavel 34.39% 38.34 25.06 19.15 28.21 22.21 44.86
61. Zachařová Petra Lenka 27.09% 21.08 29.48 13.14 28.84 25.37 22.20
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Bízek Vojtěch 81.69% 94.93 88.66 50.50 84.58 84.16 87.32
3. Vecko Martin 74.48% 84.66 78.08 57.43 57.45 82.05 87.24
4. Šich Jan 46.16% 64.12 39.11 28.44 40.90 55.47 48.94
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Arnold Ctibor 100.00% 90.20 100.00 91.68 100.00 97.47 89.65
2. Koman Pavel 89.80% 92.07 94.44 64.84 90.47 100.00 69.15
3. Jíša Stanislav 88.22% 65.81 98.39 79.15 94.04 89.02 75.55
4. Novotný Jiří 85.27% 100.00 79.73 100.00 77.76 47.64 80.04
5. Starčevič Miroslav 78.27% 46.27 79.62 58.75 67.91 92.83 100.00
6. Bulíř Josef 71.85% 68.02 74.78 43.66 65.97 80.94 75.47
7. Ježek Jaroslav 63.43% 36.82 50.52 62.29 76.34 79.95 54.99
8. Kubeška Otakar 58.94% 68.28 43.68 50.80 56.72 66.85 49.02
9. Bergman Martin 56.59% 46.71 34.90 66.20 40.74 67.72 65.71
10. Houlík Tomáš 50.86% 33.13 54.98 36.74 70.86 51.75 41.93
11. Holeček Ondřej 42.90% 46.30 45.90 36.71 28.58 53.53 33.08
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
1. Nechvátal Dušan 100.00% 95.32 58.73 100.00 96.81 78.27 100.00
2. Scherbaum Oto 90.79% 91.92 100.00 64.34 83.55 60.90 79.70
3. Klusák Ladislav 89.03% 100.00 81.26 39.52 88.42 72.60 89.28
4. Hanzal Petr 87.21% 81.72 49.38 48.95 93.75 100.00 87.63
5. Machovec Jiří 78.83% 61.49 62.05 44.66 100.00 65.45 83.45
6. Mestek Petr 77.91% 67.32 77.38 62.43 54.93 81.83 68.37
7. Zvára Martin 72.78% 68.73 68.99 34.36 65.00 63.11 84.92
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6 
% % % % % %
Pi Korecký Jan 100.00% 79.97 72.25 86.04 64.86 100.00 100.00
Pi Racský Libor 95.03% 85.62 100.00 68.49 69.72 83.69 70.56
Pi Čech Jan 91.05% 100.00 70.25 62.23 68.88 71.18 85.54
Pi Kovář Martin 90.77% 91.89 44.77 71.26 93.27 75.89 79.60
BOs Nechvátal Dušan 89.39% 87.31 47.56 100.00 72.73 67.05 75.07
Pi Dadák Pavel 87.48% 92.98 78.60 48.05 64.46 84.35 71.67
Pi Bertl Petr 86.19% 70.81 63.53 76.99 85.51 73.47 63.33
Pi Kotě Jaroslav 85.60% 69.16 78.68 69.06 67.51 76.33 69.95
BOs Scherbaum Oto 80.36% 84.19 80.99 64.34 62.77 52.17 59.83
Pi Bernard Petr 79.70% 60.30 60.18 50.96 70.57 83.77 75.19
Pi Kotě Vít 78.74% 68.19 53.39 64.51 58.68 71.66 79.73
Pi Elstner Marek 78.36% 72.82 65.03 45.90 58.82 86.18 65.49
BOs Klusák Ladislav 78.03% 91.60 65.82 39.52 66.43 62.19 67.02
MPi Arnold Ctibor 77.75% 65.18 72.12 51.83 66.52 61.88 73.62
Pi Appl Vladimír 77.16% 64.09 44.37 60.10 93.45 64.13 62.07
Pi Hemr Jiří 76.91% 51.45 62.28 51.68 90.56 74.73 56.23
BOs Hanzal Petr 76.66% 74.85 40.00 48.95 70.43 85.66 65.79
Pi Vosáhlo Jiří 75.78% 46.77 68.34 34.70 100.00 67.26 64.19
Pi Křapáček Milan 74.70% 50.50 75.22 59.18 50.42 91.68 48.82
Pi Vrkoslavová Jaroslava 73.54% 55.70 59.90 48.11 60.58 77.82 67.90
Pi Kácha Rudolf 72.67% 48.35 47.96 28.44 75.77 74.73 90.36
Pi Řezníček Roman 71.68% 62.78 51.84 45.15 76.58 43.09 81.21
Pi Streubl Michael 71.15% 57.00 58.28 60.30 68.78 52.98 60.64
Pi Svitič Petr 70.26% 60.71 73.41 24.95 59.23 71.96 63.23
MPi Koman Pavel 69.92% 66.53 68.11 36.66 60.19 63.48 56.79
BOs Mestek Petr 69.46% 61.66 62.67 62.43 41.27 70.10 51.32
Pi Jelínek Petr 68.67% 69.43 58.24 35.14 57.15 68.14 57.39
BOs Machovec Jiří 68.59% 56.32 50.25 44.66 75.13 56.07 62.65
MPi Jíša Stanislav 68.45% 47.55 70.96 44.75 62.56 56.51 62.05
Pi Šenkeřík Martin 68.30% 38.57 70.72 33.34 78.01 48.79 74.19
Re Červenka Miroslav 67.89% 53.69 51.63 56.72 60.75 54.34 64.40
Pi Řehořek Radek 67.47% 50.84 67.89 31.44 45.55 64.56 79.16
Pi Matuška Kamil 66.71% 49.27 47.47 24.65 97.40 54.53 62.33
MPi Novotný Jiří 66.39% 72.26 57.50 56.53 51.73 30.24 65.73
Pi Petrů Jan 66.04% 60.63 53.45 51.67 69.08 46.59 50.82
Pi Loský Ondřej 64.38% 61.90 65.08 28.25 72.01 42.79 53.86
Pi Janoušek Bedřich 63.78% 56.63 46.04 53.90 64.86 49.91 49.52
Pi Dobiáš Vladimír 63.65% 36.85 27.71 53.16 90.64 65.63 46.24
BOs Zvára Martin 63.57% 62.95 55.87 34.36 48.84 54.07 63.75
Pi Drtina Petr 62.57% 51.01 49.15 28.64 66.93 57.45 61.62
Pi Smrkovský Martin 62.43% 41.64 61.34 26.30 42.42 77.09 65.31
MPi Starčevič Miroslav 61.68% 33.44 57.42 33.21 45.18 58.93 82.13
Pi Simon Ondřej 61.39% 54.15 50.12 50.57 39.18 63.30 51.53
Pi Thumsová Lucie 61.24% 61.42 38.46 60.07 50.45 54.50 43.24
Pi Kortan Jaroslav 61.06% 50.25 51.97 52.31 63.28 43.89 45.49
Pi Chernobai Valentina 60.96% 34.56 62.86 60.06 67.58 36.84 44.81
Pi Ďurík Viktor 58.75% 57.00 47.03 41.68 51.00 49.22 49.66
Pi Horák Josef 58.44% 61.93 50.44 35.00 38.20 46.75 61.69
Pi Podlešák Michal 58.12% 35.79 52.78 18.69 69.49 56.09 59.58
Pi Franče Petr 57.24% 44.10 50.88 34.36 42.46 61.61 54.55
Pi Hrzán Daniel 57.23% 45.62 51.79 34.61 43.36 51.96 60.61
MPi Bulíř Josef 56.65% 49.15 53.94 24.68 43.89 51.38 61.98
Pi Ihnát Jan 56.41% 43.51 32.53 44.34 42.87 53.41 67.16
Pi Hrabák Jaroslav 56.35% 47.63 61.43 23.83 54.76 49.61 46.25
Pi Steiner Petr 56.28% 46.64 60.55 26.39 42.08 58.89 48.60
Pi Kučera Jakub 56.16% 42.39 57.25 25.66 52.00 64.88 40.39
Re Bízek Vojtěch 55.40% 50.97 45.77 28.64 51.39 45.73 56.24
Pi Burka Petr 52.74% 36.83 46.18 31.42 63.69 46.80 40.41
Pi Klega Michael 52.59% 34.62 34.68 27.09 84.88 41.56 41.76
Pi Dunár Michal 51.15% 51.45 38.82 33.89 29.79 51.40 52.00
Pi Podzimek Jiří 51.00% 49.12 33.69 13.55 55.52 50.59 54.09
Re Vecko Martin 50.49% 45.46 40.31 32.57 34.90 44.59 56.19
Pi Kaška Václav 50.04% 31.99 53.45 14.32 56.58 57.83 37.58
Pi Šimková Klára 49.47% 48.15 47.39 17.70 50.15 46.18 39.31
MPi Ježek Jaroslav 48.69% 26.61 36.44 35.21 50.79 50.76 45.16
Pi Peřinka Miloš 47.23% 63.34 27.56 20.31 42.25 42.65 41.53
Pi Juna Miloš 47.22% 34.14 32.51 28.21 60.05 35.73 46.91
Pi Morawski Michal 47.21% 32.07 46.61 20.26 60.67 36.94 40.95
Pi Šulc Vladimír 46.00% 38.01 40.08 18.84 49.71 30.07 54.74
MPi Kubeška Otakar 45.71% 49.34 31.50 28.72 37.73 42.44 40.26
Pi Zikl Jan 44.78% 43.17 28.76 12.10 65.36 43.96 31.91
MPi Bergman Martin 43.81% 33.75 25.17 37.42 27.10 42.99 53.97
Pi Brázda Miroslav 42.92% 55.44 44.50 21.18 27.43 39.13 28.26
Pi Kummer Lukáš 42.31% 33.88 48.33 14.35 30.96 61.21 24.13
Pi Král Viktor 42.20% 37.18 23.73 29.76 39.44 41.41 40.78
Pi Hájek Tomáš 41.64% 30.82 37.22 26.98 18.70 46.72 49.03
MPi Houlík Tomáš 39.51% 23.94 39.66 20.77 47.14 32.85 34.43
Pi Cholt Lubomír 37.55% 18.23 38.51 15.08 51.29 28.87 36.93
Pi Houlík Ladislav 35.48% 21.34 23.77 16.57 51.93 36.21 28.71
Pi Koller Pavel 34.81% 38.34 25.06 16.48 28.21 22.21 44.86
MPi Holeček Ondřej 33.29% 33.46 33.10 20.75 19.01 33.98 27.17
Re Šich Jan 31.26% 34.43 20.19 16.13 24.85 30.14 31.52
Pi Zachařová Petra Lenka 27.48% 21.08 29.48 11.30 28.84 25.37 22.20
zobrazit detailní výsledky