POHÁROVÝ ZÁVOD OTROKOVICE

Střelnice:GunCenter
Datum:Sobota, 25. září 2021
Prezence:od 13:00 do 13:45
Trvání závodu:od 14:00 do 22:00
Pořadatel:Guncenter
Ředitel závodu:Marian Lukačovič
Hlavní rozhodčí:Josef Vaculík
Startovné:500.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2022
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Revolver .38spl 2"
Propozice:
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Organizační příspěvek: 500,- (sleva 100,- při registraci přes http://los.zbranekvalitne.cz/)

Kapacita závodu: cca 50 střelců. Vzhledem k dispozici naší střelnice, kdy lze souběžně střílet jen dvě stage najednou, a naší snaze dělat závody pestrými s různými vychytávkami jako, trabant, terče různě se hýbací a vykukovací atp., je třeba počítat s větší časovou náročností, zvláště pokud přijde více lidí, je třeba počítat i s tím, se může konec závodu posunout k půlnoci..

Začátek registrace závodů konaných:
v sobotu – 13,00 – 13,45 hod , střílí se od 14,00 hodin
(v neděli – 8,00 – 8,45 hod, střílí se od 9,00 hodin )
Registrace přes http://los.zbranekvalitne.cz/, v případě nouze na e-mail: guns@bcl.cz s uvedením: Příjmení Jméno, č. ZP, divize. Urychlíte tak zahájení, děkujeme. Důrazně žádáme, aby registrovaní střelci v případě nemoci či jiné překážky v účasti co nejrychleji provedli odregistraci, aby se mohli přihlásit jiní. Děláte to hlavně pro sebe navzájem.

Ředitel soutěže: Marian Lukačovič
Hlavní rozhodčí: Josef Vaculík

Výsledky: do 15 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned s vkladem 400,–Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní

Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích a kategoriích obdrží medaili dle možnosti pořadatele.

Zbraně: veškeré, které lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany a které vyhovují pravidlům LOS.
Kategorie: pistole, revolver, malá pistole, malý revolver. Kategorie bude vyhlášena, pokud se v ní sejdou alespoň 3 střelci.
Střelivo: pouze povolené podle zákona, s měkkým, neocelovým jádrem, tovární laborace max. .357Mag.
Vybavení: pouzdro na zbraň, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra a sportovní pouzdra. Minimálně dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Kapesní svítilna.Svítilna (laser) na zbrani je možná, závodník ji musí použivat po celou dobu soutěže - na všech situacích, není povoleno ji z bezpečnostních důvodů nasazovat na zbraň během řešení situace.

Počet střeleckých situací, terčů: 4 střelecké situace, 1-4 mohou být tajné, maximálně 6 papírových terčů na situaci/ 12 kovových, terče a neterče simulující reálné obranné situace

Pravidla soutěže: dle pravidel LOS

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na vyhrazeném místě při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

změna propozic vyhrazenaVýsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Střelec Martin 100.00% 100.00 73.74 100.00 100.00
2. Žiška Jaroslav 85.98% 61.05 87.77 91.85 80.69
3. Jurda Michal 85.14% 78.36 65.10 88.59 86.14
4. Zifčák Josef 83.50% 71.54 86.21 71.49 82.83
5. Sorochtej Anatolij 83.42% 64.25 95.00 86.00 66.54
6. Hlaváček Jan 78.85% 68.07 90.24 75.16 61.24
7. Lukačovič Marian 78.26% 52.26 100.00 47.60 92.64
8. Kopecký Luboš 78.04% 59.59 76.18 80.99 74.92
9. Vopálenský Stanislav 70.34% 44.30 78.47 85.52 54.58
10. Nádvorníková Petra 70.19% 44.94 84.53 61.72 71.14
11. Nádvorník Tomáš 69.51% 49.41 66.57 72.69 71.11
12. Kaňok Jakub 67.82% 42.56 59.59 71.47 79.84
13. Tichý Jiří 62.85% 39.68 59.65 79.83 55.75
14. Machač Pavel 62.21% 41.90 67.81 60.97 61.81
15. Mechl Ondřej 61.33% 40.88 62.81 65.68 59.86
16. Hlaváček Šimon 50.13% 43.07 44.66 52.18 47.46
17. Grmela Petr 49.71% 36.35 45.83 42.65 60.96
18. Kampf Tomáš 48.58% 36.62 35.73 41.48 67.74
19. Jurková Monika 48.23% 36.06 31.12 47.24 65.82
20. Vařák Martin 47.12% 37.09 44.38 39.78 54.84
21. Häusler Lukáš 40.49% 41.24 47.19 62.82 0.07
22. Nechvátal Dušan 34.85% 64.89 64.94 0.36 0.07
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Faron Radek 100.00% 100.00 88.04 100.00 84.93
2. Harčarík Matej 97.58% 70.75 100.00 93.18 100.00
3. Hanuš Tomáš 80.57% 63.24 68.68 89.67 78.90
4. Jílek Tomáš 70.55% 35.41 64.84 87.57 75.30
5. Štefanovič Peter 70.17% 79.26 38.58 86.78 57.07
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Střelec Martin 100.00% 100.00 66.91 100.00 100.00
MPi Faron Radek 93.10% 72.98 88.04 99.94 80.62
MPi Harčarík Matej 92.58% 51.63 100.00 93.13 94.93
Pi Žiška Jaroslav 85.37% 61.05 79.65 91.85 80.69
Pi Jurda Michal 85.08% 78.36 59.07 88.59 86.14
Pi Zifčák Josef 82.88% 71.54 78.23 71.49 82.83
Pi Sorochtej Anatolij 82.58% 64.25 86.21 86.00 66.54
Pi Hlaváček Jan 78.04% 68.07 81.88 75.16 61.24
Pi Kopecký Luboš 77.57% 59.59 69.12 80.99 74.92
Pi Lukačovič Marian 77.19% 52.26 90.74 47.60 92.64
MPi Hanuš Tomáš 76.14% 46.16 68.68 89.62 74.90
Pi Vopálenský Stanislav 69.66% 44.30 71.20 85.52 54.58
Pi Nádvorníková Petra 69.36% 44.94 76.70 61.72 71.14
Pi Nádvorník Tomáš 69.12% 49.41 60.41 72.69 71.11
MPi Jílek Tomáš 68.05% 25.84 64.84 87.52 71.48
Pi Kaňok Jakub 67.58% 42.56 54.08 71.47 79.84
MPi Štefanovič Peter 64.68% 57.85 38.58 86.73 54.17
Pi Tichý Jiří 62.52% 39.68 54.13 79.83 55.75
Pi Machač Pavel 61.65% 41.90 61.53 60.97 61.81
Pi Mechl Ondřej 60.89% 40.88 56.99 65.68 59.86
Pi Hlaváček Šimon 49.94% 43.07 40.53 52.18 47.46
Pi Grmela Petr 49.48% 36.35 41.59 42.65 60.96
Pi Kampf Tomáš 48.58% 36.62 32.43 41.48 67.74
Pi Jurková Monika 48.34% 36.06 28.24 47.24 65.82
Pi Vařák Martin 46.87% 37.09 40.27 39.78 54.84
Pi Häusler Lukáš 40.05% 41.24 42.82 62.82 0.07
Pi Nechvátal Dušan 33.86% 64.89 58.92 0.36 0.07
zobrazit detailní výsledky