Pohárový závod

Střelnice:GunCenter
Datum:Neděle, 6. listopad 2011
Prezence:od 08:00 do 08:15
Trvání závodu:od 08:30 do 15:00
Pořadatel:Guncenter Otrokovice
Ředitel závodu:Marian Lukačovič
Hlavní rozhodčí:Josef Vaculík
Startovné:280.00 Kč
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2012
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Revolver 2" .38 special
Propozice:
ZÁVODY Lidové Obranné Střelby
OTROKOVICE 2011
(propozice a pozvánka pro zahraniční účastníky)
Termíny:
15.01.2011 sobota - LOS – pohárový závod
26.02.2011 sobota - LOS – pohárový závod
19.03.2011 sobota - LOS – pohárový závod
23.04.2011 sobota - LOS – pohárový závod
29.05.2011 neděle - LOS – pohárový závod (možná změna typu a termínu závodu)
11.06.2011 sobota - LOS – pohárový závod
25.09.2011 neděle - LOS – pohárový závod (možná změna typu a termínu závodu)
06.11.2011 neděle - LOS – pohárový závod
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Kapacita závodu: cca 50 střelců, pokud přijde více lidí, pak to není problém, jen se posune konec závodu. Registrace
nejlépe na e-mail: guns@bcl.cz s uvedením: Příjmení Jméno, č. ZP, zbraň. Urychlíte tak zahájení, děkujeme.
Začátek registrace závodů konaných:
v sobotu – 13,00 – 13,30 hod , střílí se od 13,45 hodin
v neděli – 8,00 – 8,15 hod, střílí se od 8,30 hodin
Organizační příspěvek: 250,-
Ředitel soutěže: pan Marian Lukačovič
Hlavní rozhodčí: Miloslav Jančík
Rozhodčí: Josef Vaculík
Výsledky: do 15 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned s vkladem 200,–Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní
Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích a kategoriích obdrží diplom a věcnou cenu dle možnosti pořadatele.
Zbraně: veškeré, které lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany a které vyhovují pravidlům LOS.
Kategorie: pistole, revolver, malá pistole, malý revolver. Kategorie bude vyhlášena, pokud se v ní sejdou alespoň 4 střelci.
Střelivo: pouze povolené podle zákona, s měkkým, neocelovým jádrem.
Vybavení: pouzdro na zbraň, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně.
Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra a sportovní pouzdra. Minimálně dva zásobníky, u revolverů
pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Kapesní svítilna.
Počet střeleckých situací, terčů: 4 střelecké situace z toho 2 tajné, maximálně 6 terčů na situaci, terče a neterče simulující
reálné obranné situace
Pravidla soutěže: dle pravidel LOS , poppery budou kalibrovány továrními .38spl WC z 2" revolveru zásahem "na prsa."
Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na
vyhrazeném místě při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně
na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených
bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou
zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu
a újmu.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Raška Pavel 100.00% 91.00 85.00 100.00 100.00
2. ŘEHÁK Michael 86.96% 80.00 78.00 81.00 87.00
3. Lukačovič Marian 84.41% 84.00 64.00 100.00 70.00
4. Bělunek Michal 81.93% 91.00 62.00 68.00 86.00
5. Chytil Jaromír 78.68% 88.00 46.00 82.00 80.00
6. Bečka Libor 77.84% 94.00 49.00 99.00 51.00
7. Faron Radek 73.81% 86.00 54.00 86.00 50.00
8. Jindra Milan 73.11% 85.00 63.00 90.00 36.00
9. Hlaváček Jan 72.96% 68.00 26.00 85.00 96.00
10. Šmíd Pavel 69.53% 91.00 38.00 71.00 61.00
11. Pšenčík Zbyněk 69.51% 52.00 100.00 72.00 37.00
12. Kittler Jan 64.74% 100.00 36.00 79.00 28.00
13. Běhula Aleš 63.50% 59.00 47.00 78.00 55.00
14. Valášek Patrik 57.52% 41.00 37.00 50.00 88.00
15. Kolařík Luděk 55.84% 49.00 45.00 67.00 49.00
16. Kopecký Luboš 55.44% 83.00 25.00 37.00 64.00
17. Mach Jan 53.12% 50.00 41.00 65.00 45.00
18. Baďura Lubomír 31.48% 44.00 22.00 35.00 18.00
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Vaculík Josef 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00
2. DINKOV TOMÁŠ 53.98% 57.00 46.00 68.00 45.00
3. Zajíček Josef 44.12% 36.00 49.00 55.00 36.00
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Raška Pavel 100.00% 90.75 85.07 99.84 78.88
Pi ŘEHÁK Michael 86.94% 80.33 78.33 80.70 68.87
Pi Lukačovič Marian 85.27% 83.70 63.56 100.00 55.07
Pi Bělunek Michal 81.66% 90.78 62.39 68.18 68.17
MRe Vaculík Josef 81.03% 75.19 59.04 53.04 100.00
Pi Bečka Libor 79.45% 93.64 48.67 99.22 40.14
Pi Chytil Jaromír 78.63% 88.35 46.15 81.57 62.71
Pi Jindra Milan 75.30% 84.97 63.03 90.36 28.62
Pi Faron Radek 75.20% 86.42 53.97 86.44 39.78
Pi Hlaváček Jan 71.62% 67.56 25.70 85.28 75.37
Pi Pšenčík Zbyněk 71.45% 51.98 100.00 72.16 29.18
Pi Šmíd Pavel 70.01% 90.57 38.21 70.99 48.45
Pi Kittler Jan 66.92% 100.00 36.24 78.85 22.18
Pi Běhula Aleš 64.02% 59.00 46.88 77.89 43.21
Pi Kolařík Luděk 56.27% 49.19 44.83 67.07 38.40
Pi Valášek Patrik 55.67% 41.38 36.52 49.80 69.69
Pi Kopecký Luboš 54.94% 82.74 25.07 36.74 50.25
Pi Mach Jan 53.62% 49.57 40.78 64.52 35.24
MRe DINKOV TOMÁŠ 42.61% 43.15 27.22 35.84 44.87
MRe Zajíček Josef 34.24% 27.12 29.05 29.33 35.89
Pi Baďura Lubomír 32.30% 44.05 21.90 34.55 14.02
zobrazit detailní výsledky