Pohárový závod

Střelnice:GunCenter
Datum:Neděle, 25. září 2011
Prezence:od 08:00 do 08:15
Trvání závodu:od 08:30 do 15:00
Pořadatel:Guncenter Otrokovice
Ředitel závodu:Marian Lukačovič
Hlavní rozhodčí:Josef Vaculík
Startovné:280.00 Kč
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2012
Počet situací:4
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Revolver 2" .38 special
Propozice:
<b><h1>SQUAD 3 je pouze pro rozhodčí</h1></b>

ZÁVODY Lidové Obranné Střelby
OTROKOVICE 2011
(propozice a pozvánka pro zahraniční účastníky)
Termíny:
15.01.2011 sobota - LOS – pohárový závod
26.02.2011 sobota - LOS – pohárový závod
19.03.2011 sobota - LOS – pohárový závod
23.04.2011 sobota - LOS – pohárový závod
29.05.2011 neděle - LOS – pohárový závod (možná změna typu a termínu závodu)
11.06.2011 sobota - LOS – pohárový závod
25.09.2011 neděle - LOS – pohárový závod (možná změna typu a termínu závodu)
06.11.2011 neděle - LOS – pohárový závod
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Kapacita závodu: cca 50 střelců, pokud přijde více lidí, pak to není problém, jen se posune konec závodu. Registrace
nejlépe na e-mail: guns@bcl.cz s uvedením: Příjmení Jméno, č. ZP, zbraň. Urychlíte tak zahájení, děkujeme.
Začátek registrace závodů konaných:
v sobotu – 13,00 – 13,30 hod , střílí se od 13,45 hodin
v neděli – 8,00 – 8,15 hod, střílí se od 8,30 hodin
Organizační příspěvek: 250,-
Ředitel soutěže: pan Marian Lukačovič
Hlavní rozhodčí: Miloslav Jančík
Rozhodčí: Josef Vaculík
Výsledky: do 15 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned s vkladem 200,–Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní
Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích a kategoriích obdrží diplom a věcnou cenu dle možnosti pořadatele.
Zbraně: veškeré, které lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany a které vyhovují pravidlům LOS.
Kategorie: pistole, revolver, malá pistole, malý revolver. Kategorie bude vyhlášena, pokud se v ní sejdou alespoň 4 střelci.
Střelivo: pouze povolené podle zákona, s měkkým, neocelovým jádrem.
Vybavení: pouzdro na zbraň, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně.
Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra a sportovní pouzdra. Minimálně dva zásobníky, u revolverů
pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Kapesní svítilna.
Počet střeleckých situací, terčů: 4 střelecké situace z toho 2 tajné, maximálně 6 terčů na situaci, terče a neterče simulující
reálné obranné situace
Pravidla soutěže: dle pravidel LOS , poppery budou kalibrovány továrními .38spl WC z 2" revolveru zásahem "na prsa."
Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na
vyhrazeném místě při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně
na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených
bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou
zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu
a újmu.Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Grmela Jaroslav 100.00% 100.00 70.00 100.00 100.00
2. Cipryán Josef 88.27% 74.00 98.00 58.00 97.00
3. Nowak Antonín 86.29% 64.00 89.00 70.00 96.00
4. Kittler Jan 83.11% 64.00 100.00 61.00 83.00
5. Pšenčík Zbyněk 79.93% 72.00 95.00 58.00 71.00
6. Lukačovič Marian 76.04% 86.00 70.00 42.00 84.00
7. Chytil Jaromír 74.92% 75.00 67.00 61.00 75.00
8. Šmíd Pavel 74.73% 87.00 61.00 61.00 68.00
9. Korčák Dominik 72.83% 61.00 55.00 76.00 78.00
10. Švec Miroslav 72.27% 86.00 63.00 65.00 53.00
11. Bečka Libor 70.84% 71.00 63.00 59.00 70.00
12. Bělunek Michal 70.16% 59.00 57.00 65.00 79.00
13. Dvořáček Milan 68.28% 44.00 69.00 64.00 77.00
14. Raška Pavel 65.96% 68.00 76.00 41.00 59.00
15. Mach Jan 65.92% 65.00 62.00 51.00 66.00
16. DINKOV TOMÁŠ 61.03% 59.00 56.00 61.00 50.00
17. Kopecký Luboš 60.87% 65.00 47.00 38.00 75.00
18. Fojtů Ondřej 59.99% 51.00 45.00 57.00 69.00
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Hlaváček Jan 100.00% 100.00 93.00 100.00 93.00
2. Hoffmann Přemysl 95.25% 88.00 100.00 79.00 100.00
3. Mach Petr 85.65% 95.00 95.00 65.00 75.00
4. Jura Ladislav 74.52% 98.00 63.00 53.00 75.00
5. Emr Ivan 71.48% 85.00 66.00 48.00 77.00
6. Kolařík Luděk 60.58% 53.00 66.00 35.00 80.00
7. Aubrecht Ondřej 55.95% 82.00 69.00 48.00 16.00
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Vaculík Josef 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Zajíček Josef 70.09% 87.00 87.00 65.00 42.00
3. Hoffmann Oldřich 55.77% 47.00 69.00 67.00 41.00
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Grmela Jaroslav 100.00% 100.00 70.37 100.00 100.00
Pi Cipryán Josef 88.27% 74.23 98.22 57.71 96.78
Pi Nowak Antonín 86.29% 64.49 89.41 69.96 95.72
Pi Kittler Jan 83.11% 63.74 100.00 60.60 83.46
Pi Pšenčík Zbyněk 79.93% 71.82 95.29 57.75 71.16
MPi Hlaváček Jan 79.41% 69.95 69.30 81.10 73.76
Pi Lukačovič Marian 76.04% 85.54 69.88 42.31 83.91
MPi Hoffmann Přemysl 75.57% 61.84 74.68 64.47 78.91
Pi Chytil Jaromír 74.93% 74.65 67.20 60.95 74.70
Pi Šmíd Pavel 74.73% 86.51 61.35 61.12 67.79
Pi Korčák Dominik 72.83% 60.84 54.95 75.59 78.36
Pi Švec Miroslav 72.27% 86.47 63.42 65.16 52.61
Pi Bečka Libor 70.84% 71.42 62.63 58.64 69.67
Pi Bělunek Michal 70.16% 59.40 56.57 64.96 78.91
Pi Dvořáček Milan 68.27% 43.75 68.53 64.04 76.55
MPi Mach Petr 67.47% 66.67 71.31 52.73 59.18
Pi Raška Pavel 65.96% 67.64 76.36 40.94 59.35
Pi Mach Jan 65.92% 65.11 61.58 51.43 66.04
MRe Vaculík Josef 65.84% 56.91 42.79 64.85 79.32
Pi DINKOV TOMÁŠ 61.03% 59.14 56.13 61.17 49.60
Pi Kopecký Luboš 60.86% 65.14 46.78 38.26 75.24
Pi Fojtů Ondřej 59.99% 51.02 44.95 57.22 69.00
MPi Jura Ladislav 58.56% 68.45 46.69 42.76 58.98
MPi Emr Ivan 56.31% 59.19 49.52 39.15 60.70
MPi Kolařík Luděk 48.03% 37.03 49.15 28.35 63.36
MRe Zajíček Josef 43.71% 49.31 37.14 41.99 33.46
MPi Aubrecht Ondřej 43.55% 57.67 51.65 39.12 12.85
MRe Hoffmann Oldřich 35.55% 26.66 29.41 43.43 32.16
zobrazit detailní výsledky