KLATOVSKÝ LOS – KLUBOVKA

Střelnice:SSK Klatovy
Datum:Sobota, 29. červen 2019
Prezence:od 08:00 do 08:45
Trvání závodu:od 09:00 do 14:30
Pořadatel:SSK Klatovy
Ředitel závodu:Zdeněk Kadlec
Hlavní rozhodčí:Vladan Vrba
Startovné:300.00 Kč / 200.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2019
Počet situací:4
Max. závodníků:40 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (do 28.06. 17:59)
Přihlášených:40/40 závodníků a 3 rozhodčích
(Pi: 33, MPi: 10)
 
Kalibrační zbraň:9 mm L
Propozice:
Druh soutěže: LOS
Pořadatel soutěže: SSK Klatovy

Datum konání: 29. června 2019

Místo konání: Sportovní střelnice SSK Klatovy – Luby

Ředitel závodu Zdeněk Kadlec
Hlavní rozhodčí Vladan Vrba

Podmínky účasti: soutěže se mohou zúčastnit střelci, držitelé zbrojního průkazu /kontrola ZP a PZ při prezentaci/

Startovné: 300.00 Kč / 200.00 Kč pro členy LEX a MG
- placeno hotově při registraci

Přihlášky: Vzhledem k omezené kapacitě střelnice si pořadatel vyhrazuje právo připustit do závodu přednostně přihlášené závodníky

kontakt: Zdeněk Kadlec ( kadu.z@seznam.cz )

4x střelecká Situace – kombinace pevných a pohyblivých terčů
Kapacita závodu: max. 40závodníků

Divize: MPi, Pi, MRe, Re
Zbraně: veškeré, které lze skrytě nosit a které vyhovují pravidlům LOS.
Viz. pravidla: http://los.zbranekvalitne.cz/d/los/los-pravidla-2018.pdf
Divize budou vyhlášeny při naplnění kapacity alespoň 3 závodníci

Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích obdrží medaile a věcnou cenu

Časový rozvrh: 8:00 – 8:45 prezentace závodníků
9:00 zahájení
9:30 zahájení střelby
Cca 14:30 Vyhlášení výsledků
Bezpečnost:
- manipulace se zbraněmi mimo stanoviště na povel rozhodčího a mimo bezpečnostní zónu je zakázána.
- Během závodu mohou nestřílející závodníci manipulovat se zbraní pouze na předem označených místech (bezpečná zóna). Na těchto místech se však nesmí manipulovat se střelivem ani zásobníky (rychlonabíječi)
- zbraň musí být v pouzdře (nebo zavazadle) vybitá se spuštěným kohoutem a bez zásobníku.
- střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra na stanovišti jen na povel rozhodčího nebo na místě k tomu určeném (bezpečnostní zóna).
- Jakékoli porušení bezpečnosti = diskvalifikace!
- Pouzdro na zbraň zakrývat lučík a musí bránit aktivaci spouště, opasek musí procházet min. třemi poutky kalhot. Stehenní a podpažní pouzdra nejsou povolena.
- Chrániče sluchu a očí jsou povinné po celou dobu závodu pro střelce i pro diváky.
Zvláštní ustanovení: účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí.
- Účastí na závodu, dává závodník souhlas se zveřejněním osobních údajů ve startovní a výsledkové listině, fotografií své osoby na webových stránkách klubu SSK Klatovy

Vyhodnocení: Každý den závodu, cca 30 minut po poslední ráně
Protesty: Řeší se okamžitě při vzniku sporné situace dle pravidel LOS.
Technická ustanovení: V soutěži mohou startovat i pořadatelé soutěže.
Hospodářská ustanovení: účast v soutěži na vlastní náklady střelce.
Popis cesty na střelnici: příjezd na střelnici po silnici č.27 směr Klatovy - Železná Ruda, za železničním podjezdem odbočit k benzínovému čerpadlu, projet kolem garáží, střelnice je cca po 150 metrech.

Občerstvení bude zajištěno na střelnici

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v propozicích

Zdeněk Kadlec – ředitel závodu

Plán dalších střeleckých akcí, propozice a výsledky najdete na webu: WWW.SSK-KLATOVY.WZ.CZ


Registrační formulář
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Pro odlišení závodníků se stejným jménem
Pro kontrolu či případné odhlášení
K urychlení prezence před závodem
* Rozhodčím může být pouze osoba, která prošla odborným kursem; ostatní mohou dělat pomocníky rozhodčích.
Odměnu určuje pořadatel.
Rozhodčí musí zvolit squad pro rozhodčí.

Ve vlastním zájmu (rychlý průběh závodu s minimem čekání) se snažte o rovnoměrné rozložení. Pořadatel si vyhrazuje právo při špatném rozložení na změny ve družstvech. Rozhodčím je určen squad R.

Squady (zvýraznit závodníky v divizích Pistole Malá pistole )
plno
plno
plno
plno
Antonnová Zdeňka
Friedel Milan
Hošek Václav
Klečka Tomáš
Mateides Miroslav
Novák Jan
Pazdera Jiri
strunecky otakar
Vápeník Zdeněk
Vápeníková Eva
Bartoň Libor
Birtus Daniel
Gruber Vaclav
Jírovec Jan
Klapal Jiří
Kofránek Tomáš
Kolář Jiří
Mann David
Pajtl Martin
Tesárek Antonín
Cvacho Peter
Dolejš Karel
Jíša Stanislav
Kocumová Alena
Kovář Radek
Machovec Jiří
Oppolzer Lukáš
Řehořek Radek
Rom Tomáš
Zvára Martin
Babka Stanislav
Babková Romana
Čáp Jaroslav
Celerýn Ondřej
Kácha Rudolf
Klíma Zdeněk
Pelán Jaroslav
Peths Michal
Turek Tomáš
Zahradníček Václav
volných míst: 0
volných míst: 0
volných míst: 0
volných míst: 0

Doležal Rostislav
Syrovátka Erich
Žídek Miroslav
Odesláním formuláře uložíte své registrační informace na tomto serveru. Po ukončení registrací budou odeslána pořadateli.
Berete na vědomí, že se přihlašujete k závodu, znáte pravidla a souhlasíte s nimi, jakož i s propozicemi závodu.
Vaše jméno bude zobrazeno v seznamu squadů a později ve výsledkové listině.
Pořadatel Vám zaručuje, že se všemi zaslanými informacemi bude nakládat dle zákona o ochraně osobních údajů.
Pokud s podmínkami nesouhlasíte, registrujte se, prosím, přímo na místě před začátkem závodu.