KLATOVSKÝ LOS – KLUBOVKA

Střelnice:SSK Klatovy
Datum:Sobota, 29. červen 2019
Prezence:od 08:00 do 08:45
Trvání závodu:od 09:00 do 14:30
Pořadatel:SSK Klatovy
Ředitel závodu:Zdeněk Kadlec
Hlavní rozhodčí:Vladan Vrba
Startovné:300.00 Kč / 200.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2019
Počet situací:4
Max. závodníků:40 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (od 29.05. do 28.06.)
Přihlášených:0/40 závodníků a 0 rozhodčích
 
Kalibrační zbraň:9 mm L
Propozice:
Druh soutěže: LOS
Pořadatel soutěže: SSK Klatovy

Datum konání: 29. června 2019

Místo konání: Sportovní střelnice SSK Klatovy – Luby

Ředitel závodu Zdeněk Kadlec
Hlavní rozhodčí Vladan Vrba

Podmínky účasti: soutěže se mohou zúčastnit střelci, držitelé zbrojního průkazu /kontrola ZP a PZ při prezentaci/

Startovné: 300.00 Kč / 200.00 Kč pro členy LEX a MG
- placeno hotově při registraci

Přihlášky: Vzhledem k omezené kapacitě střelnice si pořadatel vyhrazuje právo připustit do závodu přednostně přihlášené závodníky

kontakt: Zdeněk Kadlec ( kadu.z@seznam.cz )

4x střelecká Situace – kombinace pevných a pohyblivých terčů
Kapacita závodu: max. 40závodníků

Divize: MPi, Pi, MRe, Re
Zbraně: veškeré, které lze skrytě nosit a které vyhovují pravidlům LOS.
Viz. pravidla: http://los.zbranekvalitne.cz/d/los/los-pravidla-2018.pdf
Divize budou vyhlášeny při naplnění kapacity alespoň 3 závodníci

Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích obdrží medaile a věcnou cenu

Časový rozvrh: 8:00 – 8:45 prezentace závodníků
9:00 zahájení
9:30 zahájení střelby
Cca 14:30 Vyhlášení výsledků
Bezpečnost:
- manipulace se zbraněmi mimo stanoviště na povel rozhodčího a mimo bezpečnostní zónu je zakázána.
- Během závodu mohou nestřílející závodníci manipulovat se zbraní pouze na předem označených místech (bezpečná zóna). Na těchto místech se však nesmí manipulovat se střelivem ani zásobníky (rychlonabíječi)
- zbraň musí být v pouzdře (nebo zavazadle) vybitá se spuštěným kohoutem a bez zásobníku.
- střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra na stanovišti jen na povel rozhodčího nebo na místě k tomu určeném (bezpečnostní zóna).
- Jakékoli porušení bezpečnosti = diskvalifikace!
- Pouzdro na zbraň zakrývat lučík a musí bránit aktivaci spouště, opasek musí procházet min. třemi poutky kalhot. Stehenní a podpažní pouzdra nejsou povolena.
- Chrániče sluchu a očí jsou povinné po celou dobu závodu pro střelce i pro diváky.
Zvláštní ustanovení: účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí.
- Účastí na závodu, dává závodník souhlas se zveřejněním osobních údajů ve startovní a výsledkové listině, fotografií své osoby na webových stránkách klubu SSK Klatovy

Vyhodnocení: Každý den závodu, cca 30 minut po poslední ráně
Protesty: Řeší se okamžitě při vzniku sporné situace dle pravidel LOS.
Technická ustanovení: V soutěži mohou startovat i pořadatelé soutěže.
Hospodářská ustanovení: účast v soutěži na vlastní náklady střelce.
Popis cesty na střelnici: příjezd na střelnici po silnici č.27 směr Klatovy - Železná Ruda, za železničním podjezdem odbočit k benzínovému čerpadlu, projet kolem garáží, střelnice je cca po 150 metrech.

Občerstvení bude zajištěno na střelnici

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v propozicích

Zdeněk Kadlec – ředitel závodu

Plán dalších střeleckých akcí, propozice a výsledky najdete na webu: WWW.SSK-KLATOVY.WZ.CZ


Online registrace bude otevřena Středa, 29. květen 2019, 18:00