KLATOVSKÝ LOS – KLUBOVKA

Střelnice:SSK Klatovy
Datum:Sobota, 29. červen 2019
Prezence:od 08:00 do 08:45
Trvání závodu:od 09:00 do 14:30
Pořadatel:SSK Klatovy
Ředitel závodu:Zdeněk Kadlec
Hlavní rozhodčí:Vladan Vrba
Startovné:300.00 Kč / 200.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2019
Počet situací:4
Max. závodníků:40 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:9 mm L
Propozice:
Druh soutěže: LOS
Pořadatel soutěže: SSK Klatovy

Datum konání: 29. června 2019

Místo konání: Sportovní střelnice SSK Klatovy – Luby

Ředitel závodu Zdeněk Kadlec
Hlavní rozhodčí Vladan Vrba

Podmínky účasti: soutěže se mohou zúčastnit střelci, držitelé zbrojního průkazu /kontrola ZP a PZ při prezentaci/

Startovné: 300.00 Kč / 200.00 Kč pro členy LEX a MG
- placeno hotově při registraci

Přihlášky: Vzhledem k omezené kapacitě střelnice si pořadatel vyhrazuje právo připustit do závodu přednostně přihlášené závodníky

kontakt: Zdeněk Kadlec ( kadu.z@seznam.cz )

4x střelecká Situace – kombinace pevných a pohyblivých terčů
Kapacita závodu: max. 40závodníků

Divize: MPi, Pi, MRe, Re
Zbraně: veškeré, které lze skrytě nosit a které vyhovují pravidlům LOS.
Viz. pravidla: http://los.zbranekvalitne.cz/d/los/los-pravidla-2018.pdf
Divize budou vyhlášeny při naplnění kapacity alespoň 3 závodníci

Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích obdrží medaile a věcnou cenu

Časový rozvrh: 8:00 – 8:45 prezentace závodníků
9:00 zahájení
9:30 zahájení střelby
Cca 14:30 Vyhlášení výsledků
Bezpečnost:
- manipulace se zbraněmi mimo stanoviště na povel rozhodčího a mimo bezpečnostní zónu je zakázána.
- Během závodu mohou nestřílející závodníci manipulovat se zbraní pouze na předem označených místech (bezpečná zóna). Na těchto místech se však nesmí manipulovat se střelivem ani zásobníky (rychlonabíječi)
- zbraň musí být v pouzdře (nebo zavazadle) vybitá se spuštěným kohoutem a bez zásobníku.
- střelec smí vyjmout zbraň z pouzdra na stanovišti jen na povel rozhodčího nebo na místě k tomu určeném (bezpečnostní zóna).
- Jakékoli porušení bezpečnosti = diskvalifikace!
- Pouzdro na zbraň zakrývat lučík a musí bránit aktivaci spouště, opasek musí procházet min. třemi poutky kalhot. Stehenní a podpažní pouzdra nejsou povolena.
- Chrániče sluchu a očí jsou povinné po celou dobu závodu pro střelce i pro diváky.
Zvláštní ustanovení: účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí.
- Účastí na závodu, dává závodník souhlas se zveřejněním osobních údajů ve startovní a výsledkové listině, fotografií své osoby na webových stránkách klubu SSK Klatovy

Vyhodnocení: Každý den závodu, cca 30 minut po poslední ráně
Protesty: Řeší se okamžitě při vzniku sporné situace dle pravidel LOS.
Technická ustanovení: V soutěži mohou startovat i pořadatelé soutěže.
Hospodářská ustanovení: účast v soutěži na vlastní náklady střelce.
Popis cesty na střelnici: příjezd na střelnici po silnici č.27 směr Klatovy - Železná Ruda, za železničním podjezdem odbočit k benzínovému čerpadlu, projet kolem garáží, střelnice je cca po 150 metrech.

Občerstvení bude zajištěno na střelnici

Pořadatel si vyhrazuje právo změny v propozicích

Zdeněk Kadlec – ředitel závodu

Plán dalších střeleckých akcí, propozice a výsledky najdete na webu: WWW.SSK-KLATOVY.WZ.CZVýsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Celerýn Ondřej 100.00% 100.00 92.06 100.00 91.99
2. Turek Tomáš 92.11% 99.94 95.59 85.43 72.79
3. Syrovátka Erich 91.48% 83.08 83.13 85.10 100.00
4. Friedel Milan 80.52% 99.76 63.54 95.84 50.09
5. Dolák Miroslav 79.75% 64.76 83.00 91.81 66.72
6. Oppolzer Lukáš 75.04% 73.84 96.81 69.71 47.83
7. Kadlec Zdeněk 71.01% 58.65 63.12 89.11 61.83
8. Pelán Jaroslav 70.96% 62.49 76.78 84.62 48.62
9. Žídek Miroslav 66.83% 73.97 58.43 64.35 59.91
10. Doležel Rostislav 66.72% 50.84 81.31 80.75 43.33
11. Kofránek Tomáš 65.96% 63.72 66.99 72.99 49.62
12. Čáp Jaroslav 65.27% 51.70 80.83 81.87 36.25
13. Mann David 63.98% 46.89 100.00 45.16 53.66
14. Klečka Tomáš 62.80% 41.14 87.90 61.45 50.70
15. Peths Michal 61.61% 70.72 64.19 79.25 22.46
16. Kácha Rudolf 61.52% 64.51 50.30 95.09 26.36
17. Fábera Václav 61.44% 47.67 69.66 65.90 52.73
18. Mateides Miroslav 57.34% 52.46 68.35 50.34 49.04
19. Rom Tomáš 56.27% 46.58 77.97 69.13 22.43
20. Strunecký Otakar 54.83% 42.62 66.00 72.90 29.04
21. Babka Stanislav 46.54% 58.63 44.09 43.35 32.67
22. Gruber Václav 46.53% 50.96 48.48 41.15 38.10
23. Bitus Daniel 46.37% 56.55 28.65 57.59 35.29
24. Jírovec Jan 42.83% 48.98 43.16 44.77 27.60
25. Zahradníček Václav 41.61% 53.40 39.61 35.88 30.93
26. Vápeník Zdeněk 39.77% 28.50 46.78 49.53 27.93
27. Babková Romana 36.39% 39.45 28.20 33.17 38.92
28. Antonová Zdeňka 30.03% 23.89 40.84 26.84 23.76
29. Vápeníková Eva 23.55% 26.07 28.21 21.31 14.86
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Tesárek Antonín 100.00% 100.00 77.03 94.03 100.00
2. Jíša Stanislav 98.03% 94.42 99.06 100.00 70.28
3. Pajtl Martin 85.81% 72.37 100.00 73.58 72.46
4. Kovář Radek 74.44% 58.28 85.98 77.73 54.23
5. Bartoň Libor 66.40% 60.41 58.39 78.23 49.37
6. Kolář Jiří 58.68% 44.30 60.31 58.45 54.69
7. Dolejš Karel 56.00% 52.67 55.12 54.98 45.01
8. Vrba Vladan 53.82% 53.48 52.07 51.81 42.34
9. Klíma Michal 53.01% 51.21 44.95 62.68 37.85
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Celerýn Ondřej 100.00% 100.00 92.06 100.00 91.99
Pi Turek Tomáš 92.11% 99.94 95.59 85.43 72.79
Pi Syrovátka Erich 91.48% 83.08 83.13 85.10 100.00
Pi Friedel Milan 80.52% 99.76 63.54 95.84 50.09
Pi Dolák Miroslav 79.75% 64.76 83.00 91.81 66.72
Pi Oppolzer Lukáš 75.04% 73.84 96.81 69.71 47.83
Pi Kadlec Zdeněk 71.01% 58.65 63.12 89.11 61.83
Pi Pelán Jaroslav 70.96% 62.49 76.78 84.62 48.62
MPi Tesárek Antonín 68.65% 71.66 58.12 64.53 69.35
MPi Jíša Stanislav 67.64% 67.66 74.74 68.62 48.74
Pi Žídek Miroslav 66.83% 73.97 58.43 64.35 59.91
Pi Doležel Rostislav 66.72% 50.84 81.31 80.75 43.33
Pi Kofránek Tomáš 65.96% 63.72 66.99 72.99 49.62
Pi Čáp Jaroslav 65.27% 51.70 80.83 81.87 36.25
Pi Mann David 63.98% 46.89 100.00 45.16 53.66
Pi Klečka Tomáš 62.80% 41.14 87.90 61.45 50.70
Pi Peths Michal 61.61% 70.72 64.19 79.25 22.46
Pi Kácha Rudolf 61.52% 64.51 50.30 95.09 26.36
Pi Fábera Václav 61.44% 47.67 69.66 65.90 52.73
MPi Pajtl Martin 59.38% 51.86 75.45 50.49 50.25
Pi Mateides Miroslav 57.34% 52.46 68.35 50.34 49.04
Pi Rom Tomáš 56.27% 46.58 77.97 69.13 22.43
Pi Strunecký Otakar 54.83% 42.62 66.00 72.90 29.04
MPi Kovář Radek 51.45% 41.77 64.87 53.34 37.61
Pi Babka Stanislav 46.54% 58.63 44.09 43.35 32.67
Pi Gruber Václav 46.53% 50.96 48.48 41.15 38.10
Pi Bitus Daniel 46.37% 56.55 28.65 57.59 35.29
MPi Bartoň Libor 45.64% 43.29 44.05 53.68 34.24
Pi Jírovec Jan 42.83% 48.98 43.16 44.77 27.60
Pi Zahradníček Václav 41.61% 53.40 39.61 35.88 30.93
MPi Kolář Jiří 40.44% 31.75 45.50 40.11 37.93
Pi Vápeník Zdeněk 39.77% 28.50 46.78 49.53 27.93
MPi Dolejš Karel 38.61% 37.75 41.59 37.73 31.22
MPi Vrba Vladan 37.11% 38.32 39.29 35.55 29.37
MPi Klíma Michal 36.42% 36.69 33.91 43.01 26.25
Pi Babková Romana 36.39% 39.45 28.20 33.17 38.92
Pi Antonová Zdeňka 30.03% 23.89 40.84 26.84 23.76
Pi Vápeníková Eva 23.55% 26.07 28.21 21.31 14.86
zobrazit detailní výsledky