Klubovka Velká Bíteš - kombinace PSa/Pi

Střelnice:Velká Bíteš
Datum:Neděle, 12. květen 2019
Prezence:od 08:30 do 15:00
Začátek závodu:dle harmonogramu jednotlivých squadů
Pořadatel:LEX Brno
Ředitel závodu:Jiří Šimek
Hlavní rozhodčí:David Klementa
Startovné:400.00 Kč / 350.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2019
Počet situací:4
Max. závodníků:24 plus rozhodčí
 
Registrace:Online (do 11.05. 17:59)
Přihlášených:24/24 závodníků a 0 rozhodčích
(PSa: 20, PDW: 4)
 
Kalibrační zbraň:9mm Luger S&B 124gr FMJ
Propozice:
Klubový puškový závod, 4 situace kombinované pro pušku (PSa nebo PDW) a záložní zbraň (pistoli nebo revolver). Střílí se dle pravidel Lidové obranné střelby, všichni střelci budou hodnoceni ve společné divizi.
Střelivo: Pouze povolené podle platného zákona o zbraních a střelivu. Spotřeba puška min. cca 60 nábojů, pistole min. cca 20 nábojů, kdo ví že moc netrefuje, vezme si víc střeliva ;-)

Střelnice : Velká Bíteš

Kapacita : 3 squady, max. 8 střelců ve squadu. Každý squad má určený svůj časový úsek podle harmonogramu; 30 min prezentace, briefing, 3 hodiny střelba.

Příspěvek na úhradu nákladů: 400,- Kč (členové LEX 350,- Kč)

Vybavení : Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany, puška samonabíjecí nebo PDW. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Pro krátkou kulovou zbraň pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně.

Bezpečnost : Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní, krátká kulová v pouzdře, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku, dlouhá kulová nenabitá a s otevřeným závěrem. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní je možná pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde platí přísný zákaz manipulace se střelivem. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu je povinná. Porušení bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci účastníka, bez vrácení startovného. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.


Registrační formulář
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Použijte diakritiku a normální velikost písmen
Pro odlišení závodníků se stejným jménem
Pro kontrolu či případné odhlášení
K urychlení prezence před závodem
* Rozhodčím může být pouze osoba, která prošla odborným kursem; ostatní mohou dělat pomocníky rozhodčích.
Odměnu určuje pořadatel.
Rozhodčí musí zvolit squad pro rozhodčí.

Ve vlastním zájmu (rychlý průběh závodu s minimem čekání) se snažte o rovnoměrné rozložení. Pořadatel si vyhrazuje právo při špatném rozložení na změny ve družstvech. Rozhodčím je určen squad R.

Tento závod probíhá postupně, squady nestřílí současně, ale podle uvedeného časového harmonogramu.
Squady (zvýraznit závodníky v divizích Puška samonabíjecí Osobní obranná zbraň )
8:30 - 12:00
plno
11:30 - 15:00
plno
14:30 - 18:00
plno
Chlup Michal
Daněk Robert
Harčarík Matej
Koťa Michal
Kubíček Radek
Mlynář Robin
Staněk Josef
Vysocký Petr
Dostál Michal
Fajkus Jan
Faltýsek Pavel
Faron Radek
Slavík Daniel
Syrovátka Erich
Tahadlová Jitka
Žídek Miroslav
Frank Pavel
Jašek František
Kittler Jan
Marek Tomáš
Ondrušek Martin
Pavelek Ota
Pospíšil Jiří
Šiman Karel
volných míst: 0
volných míst: 0
volných míst: 0

-prázdný-
Odesláním formuláře uložíte své registrační informace na tomto serveru. Po ukončení registrací budou odeslána pořadateli.
Berete na vědomí, že se přihlašujete k závodu, znáte pravidla a souhlasíte s nimi, jakož i s propozicemi závodu.
Vaše jméno bude zobrazeno v seznamu squadů a později ve výsledkové listině.
Pořadatel Vám zaručuje, že se všemi zaslanými informacemi bude nakládat dle zákona o ochraně osobních údajů.
Pokud s podmínkami nesouhlasíte, registrujte se, prosím, přímo na místě před začátkem závodu.